Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Програма на Македонският Таен Революционен Комитет", публикувано във в. "Политическа свобода", брой 11, София, 1898 година
Македонски таен революционен комитет (Женевска група) - "Програма на Македонският Таен Революционен Комитет", публикувано във в. "Политическа свобода", брой 11, София, 1898 година


Увеличи
Описание

Програмата на Македонския таен революционен комитет (Женевска група) е публикувана във в. "Политическа Свобода" (орган на Македоно-одринска социалдемократическа група, с главен редактор Стоян Иванов от Панагюрище) през 1898 г.
"Македонскиятъ Таенъ Революционенъ Комитетъ формулира исканията си така:
I. Пълна независимость и най-широка свобода за Македонския народъ, за да си нареди той самъ каквото обича управление.
II. Понеже Македония се населява отъ разни народности, Комитетътъ заявява, че нѣма да протежира никоя отъ тѣхъ отдѣлно въ врѣда на другитѣ; той нѣма да поощрява националниятъ имъ антагонизъмъ, а ще се труди да ги организира въ едно цѣло, за съсипването на турската власть въ Македония; и веднъжъ това постигнато, той прѣдоставя на самитѣ тѣхъ разрѣшението на въпросътъ; да се присъединятъ ли къмъ нѣкоя отъ съсѣднитѣ държави, или да си образуватъ своя независима область.
III. При разрѣшаванието на този въпросъ, Комитетътъ не допуска никаква чужда намѣса; той иска населението само да се произнесе безъ нѣкакъвъ външненъ натискъ.
IV. За неприятели Комитета счита не само турскитѣ власти, но и всички ония лица, които по нѣкакъвъ начинъ прѣчатъ на работитѣ му и прѣмо или косвено нанесатъ врѣда на народътъ и неговото освободително дѣло.
V. Мирното турско население, не само, че не се счита за неприятель, но напротивъ - ще зависи отъ Комитетътъ да приеме, или не, помощьта му въ случай, че и то би заявило желание да дѣйствува заедно съ насъ за съсипванието на султановата неограничена власть.
Нуждна забѣлѣжка.
Лишенъ отъ всѣкакви шовинистически претенции и патриотически замисли, Комитетътъ обѣвява че: "на всички шовинистически дѣйствия въ Македония, биле тѣ отъ българе, гърци, сърби или които и да сѫ други, нашитѣ комитетски работници сѫ длъжни да противодѣйствуватъ, а самитѣ дѣйци въ туй направление ще се прѣслѣдватъ, като най-голѣми народни врагове."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Македонският таен революционен комитет, известен още като Женевската група, а по-късно и като Комитет на македонските революционери - терористи е лeва анархо-терористична организация на български студенти от края на 19 век, целеща освобождението на Македония и Одринска Тракия. Групата е основана от Михаил Герджиков от Пловдив, Петър Манджуков от Мирковци, Скопска църна гора, Светослав Мерджанов от Карнобат, Димо Николов от Стара Загора, Лазар Силянов от с. Кракорница, Горна Река, Иванка Христова Ботева (керка на Христо Ботев), Йордан Шурков от Велес, Григор Попдочев от Казанлък и др.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1308 пъти.