Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> Сборник Илинден 1903 - 1924. Сборник в памет на голeмото македонско възстание", София, 1924 година
Македонско студентско дружество "Вардар" - Сборник Илинден 1903 - 1924. Сборник в памет на голeмото македонско възстание", София, 1924 година


Увеличи
Описание

Третият том на Сборник "Илинден" е издаден през 1924 г. от Македонско студентско дружество "Вардар". "Безъ борба и безъ жертви, нѣма свобода, нѣма и животъ!"
"Илинденската епопея символизира общия устремъ на народнитѣ маси къмъ свобода. Отношението на дѣйцитѣ отъ оная епоха къмъ възстанието, отношение различно съ огледъ на неговата наврѣменность, не може да намали значението му на една пълна революционна народна буна.
Завършило съ една материална катастрофа, то събра моралния, духовния активъ на общитѣ усилия и жертви. Да го приемемъ даже като единъ несполучилъ опитъ, който не даде очаквания откликъ вънъ, то пакъ си остава най-цѣнната и свѣтла проява на единната народна воля за свобода. Масовото проявление на оня революционен духъ, който народнитѣ дѣйци постепенно и планомѣрно насаждаха чрѣзъ угнетения народъ, блѣскаво доказа, че избрания пѫтъ на борба неминуемо ще доведе до свобода. Това потвърждение бѣ единъ отъ най-сѫщественитѣ изводи отъ възстанието."
Съдържание:
Любомир Весов - "Към Родината. Стихотворение."
Кирил Пърличев - "Днешните договори и споменът за 1903 год."
Георги Баждаров - "Из бележника на един четник"
Тодор Попадамов - "Разбиването на Георги Сугаревата чета"
"Любозор" - "Ролята на Македонската революционна организация в нравствения живот на македонското население"
Христо поп Коцев - "Неотложно ли бе възстанието през 1903 год."
Илия Иванов - "Нуждно е повече светлина."
Наум Томалевски - "Село Острилци"
Лазар Киселинчев - "Българите в Атина и Илинденското възстание"; "Гърците преди и след Илинденското възстание";
Милан Матов - "Отмъщението за поп Петре"; "Ставре Гогов"; "Гръцки шантаж във Вътрешната организация"
Петър Мърмев - "Тайната нощ"
И.Н.Б. - "Из спомените ми от Костурско"
Йордан Бадев - "За мисълта на сърбите и съпротивата на Македония"
"Устав на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация"
"Устав на благодетелния съюз"
"Македонска библиография"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Македонското студентско дружество "Вардар" е организация на студентите в Софийския университет, бежанци от областта Македония, основана през 1920 г. В първото настоятелство влизат велешаните Любомир Весов и Илия Кушев, дойранчанинът Илия Бугарчев, щипяните Зора Здравева и Иван Михайлов (председател), прилепчаните Йордан Чкатров и Петър Колищърков, крушовчанинът Кръстьо Велянов и горнобродчанинът Стоян Карамихайлов. Дружеството развива културно-политическа и издателска дейност, като публикува много книги и брошури. Организацията поддържа контакти с Българския национален студентски съюз, с Македонския младежки съюз, с Македонския студентски съюз в чужбина и с ВМРО.
За повече информация за организацията тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3346 пъти.