Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Илинден - Драма в пет действия; Картини из великото македонско възстание през 1903 год.", София, 1923 година
Никола Киров-Майски от Крушево, Вардарска Македония - "Илинден - Драма в пет действия; Картини из великото македонско възстание през 1903 год.", София, 1923 година


Увеличи
Описание

Вечна слава на Илиндень! Вечна памѣть на Илинденци!
През 1923 г. Илинденецът Никола Киров Майски издава своята драма "Илиндень - Драма въ петь дѣйствия; Картини изъ великото македонско възстание прѣзъ 1903 год.", в която за първи път публикува Крушевският манифест. Драмата е написана на крушевски говор.
"Щабъ на Крушоскитѣ востаници. №1219. Илигдень, 1903 година
Връфъ "Независима Македония". До Рѫководителитѣ на Крушоскиотъ Околийски Революционенъ Комитетъ и до Началницитѣ на грацкитѣ влашка, гърчка, албанска и бугарска групи. Бракя! Бързаме да ве поздравиме со востанието! Денеска цѣлата крушоска околия заедно со цѣла Македония дигна востание и викна: Долу тиранията! Да живѣйтъ слободата и братството мегю македонскитѣ народности! Камбанитѣ на сѣкадѣ биятъ, народотъ со чудна радось се прибиратъ потъ байракотъ на слободата! Момитѣ и невѣститѣ кичатъ со цвѣкиня главитѣ и пушкитѣ на востаницитѣ! До шчо турчинъ се найде по селата и по патишчата, се се фати и йетъ прибранъ како плѣнникъ и залогъ. На сѣкадѣ пѣсни, радось и веселие! Гориме отъ нетърпѣние и чекаме нокь, за да дойдиме и да прѣземиме Крушово, та заедно со васъ и со цѣлиотъ наротъ гърмогласно да извикаме побѣденосното македонско ура! Богъ и правото сетъ со насъ! Да живѣйтъ Македония! Щабъ: Никола Карефъ, Томе Николофъ, Тодоръ Христофъ, Припотписале: Атиногенъ Аджофъ, Войводи Питу Гули, Иванъ Алябака, Андрея, Гюрчинъ, Ташку Карефъ".
Останалитѣ. (Съ въсторгъ) Ура! Да живѣйтъ Македония! Зито Македония! С'бѫнядзѫ Македония! Рофте Македония!. . .
Илигдень, Илигдень, ,
ти си нашъ Велигдень,
за тебе пѣиме
и се гордѣиме,
хей, Илигдень!
Земя се растрѣсе,
гърмешъ се разнѣсе
отъ Свети Илия
по Македония -
хей, Илигдень!
Смаза се душманотъ
спаси се народотъ;
нѣматъ тирания -
грѣитъ слободия. . .
хей, Илигдень!
Поклонъ, востаници,
страшни илигденци,
чесь вамъ и пофала
до вѣкъ, до амина!
хей, Илигдень!


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Никола Киров Трайков-Майски (1880-1962;София) е български революционер и общественик, деец на ВМОРО. През Илинденско-Преображенското въстание Никола Киров е в Крушево и участва в обявяването и защитата на Крушевската република, а след въстанието е ръководител на Крушевския революционен комитет. Главен екзархийски учител в Емборе и Дебър. През 1911 г. в Дебър възобновява българското околийско учителско дружество "Свети Иван Бигорски", а през 1911-1912 г. е директор на училището в Ресен. След Междусъюзническата война емигрира с цялото си семейство в България и завършва право в Софийския университет. Участва в дейността на Македонската федеративна организация и на Илинденската организация.
За повече информация за Никола Киров-Майски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 6061 пъти.