Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Първи Македонски Катехизис", София, 1920 година
Македонска Дружба - "Първи Македонски Катехизис", София, 1920 година


Увеличи
Описание

Уставът ("Първи Македонски Катехизис") на тайната патриотична организация "Македонска Дружба" е написан от Евтим Спространов и Владимир Руменов.
"Каква е първата длъжность на македонския българинъ?
Да запази себе си като българинъ и да възпитава всички свои съотечественици да станатъ еднакви по чувства и стремежи.
Какви чувства трѣбва да вълнуватъ македонскитѣ българи?
Да обичатъ безкайно татковината си и всичко македонско.
Какво трѣбва да бѫде македонското възпитание?
1) Никога и нигдѣ да не скрива своето произхождение;
2) Да запази своя македоно-български говоръ между своитѣ домашни и земляци;
3) Да запази всички обичаи и обряди, които сѫ имали неговитѣ бащи и деди;
4) Да запази своята македонска носия. Кѫдето това не е възможно, поне въ извѣстни случаи - за женитѣ и дѣцата или най-послѣ като украшение въ кѫщи;
5) Да поддържа и почита роднинскитѣ връзки и тия на своитѣ земляци;
6) Да се сродява (женидби) съ македонски българи, а въ случаитѣ, когато това е невъзможно, при годежа да става задължение, че на поколението ще се дава македонско възпитание;
7) Да изучава Българската история, особено подробно историята на македонскитѣ българи отъ възраждането насамъ;
8) Да изпълнява всичко, което дружбата разпореди и което е позволено отъ законитѣ въ страната, въ която живѣе, и е въ полза на македонското добруване."


Източник: Оригинален източник на книгата - Държавна агенция "Архиви".

Автор: Македонска Дружба е тайна патриотична организация на македонските българи създадена на 3 януари 1920 г. от генерал д-р Владимир Руменов, д-р Константин Станишев, Георги Баждаров, Евтим Спространов, Димитър Михайлов, Вельо Деспотов, Наум Томалевски и др. За учител (ръководител) на организацията е избран нейният идеолог д-р Владимир Руменов, а за негови помощници Евтим Спространов и Христо Михайлов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 649 пъти.