Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Православната църква и Католическата пропаганда", София, 1913 година
Теодосий Гологанов от с. Търлис, Драмско, Егейска Македония - "Православната църква и Католическата пропаганда", София, 1913 година


Увеличи
Описание

"Къмъ любезнитѣ ми сънародници.
Нещастията на Българския народъ и особенно на Македонскитѣ и Тракийски православни наши сънародници, причинени отъ освободителната война противъ Турцитѣ прѣзъ 1912-13 г. отвориха пѫтя по-широкъ на католишката пропаганда съ съдѣйствието на нѣкои наши легкомислени и недалековидни "националисти", нейни орѫдия. Тѣ приканватъ простолюдието ни да приеме унията, сир. да се подчини подъ монархическата църковна власть на Римския Папа, като му обѣщаватъ праздни земни блага чрѣзъ журнали и публични рѣчи въ специални събрания, подъ прѣдлогъ, че по тоя начинъ ще се запази единството на народа съ онѣзи Българи, които оставатъ въ други държави. Тѣзи органи на Католицизма, безъ да обяснятъ какво нѣщо е унията, и бѣзъ да опрѣделятъ коя уния проповѣдватъ, защото тѣ сѫ четири, и отъ кога сѫществуватъ между Римската Църква и Православната, и какви сѫ нейнитѣ цѣли, никакъ не обръщатъ внимание, че Българския народъ ако сѫществува до днесъ като народъ съ религия и литература, то е защото прѣди единадесеть вѣка е приелъ Християнството отъ Православната Църква..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Теодосий Скопски [Васил Попилиев Гологанов] (1846-1926) е изтъкнат български възрожденец, духовник, учен богослов, преводач и член на БАН. Брат е на Иван и Никола Гологанови.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1736 пъти.