Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Неколко български прекори от Македония и Одринско", публикувано в "Списание на Българската академия на науките", книга X, София, 1915 година
Антон Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско, Пиринска Македония - "Неколко български прекори от Македония и Одринско", публикувано в "Списание на Българската академия на науките", книга X, София, 1915 година


Увеличи
Описание

"Единъ отъ най-неизученитѣ въпроси въ нашата книжнина е въпросъть за личнитѣ и сѣмейни (родови) имена, а покрай тѣхъ и прѣкоритѣ, толкозъ интересни отъ филоложко и културно-историческо гледище. Казвам неизученъ, защото освѣнъ че не е подлаганъ на научна разработка, ами и много малко материалъ е събранъ по него, особено по прѣкоритѣ...
Моята задача съ тая работа не е да изслѣдвамъ българските лични имена, а да съобща нѣколко български прѣкори отъ Македония и Одринско, които съмъ самичъкъ записвалъ прѣзъ 20-годишното ми служене на просвѣтното дѣло прѣзъ турското владичество. Подъ прѣкори се разбиратъ ония имена, които се поставятъ покрай личнитѣ. Нѣкои отъ тѣхъ ставатъ до толкова обикнати, че се обръщатъ въ родови (сѣмейни) имена. Тѣ не се употрѣбяватъ за кръстни имена..."
...Какарасков - Прилѣпъ.
Качикозов - Булгаръ-кьой, Кешанско.
Качулев - с. Търново, Узункюприйско.
Киселинчев - с. Косинецъ, Корчанско.
Китков - с. Голѣма-Махала, Сѣрско.
Кихаев - с. Тумба, Ен.-Вардарско.
Клапов - Прилѣпъ.
Клеков - с. Емборе, Кайлярско; Клечанов - с. Кавакли, Лозенградско; Клечов - с. Чадърли, Гюмюрджинско.
Клетков - с. Якоруда, Разложко.
Кожинков - Щипъ.
Козев - Кратово; Козаров - с. Любанци, Скопско.
Коледов - с. Теке, Суфлийско.
Колимагарев - Прилѣпъ.
Колибаров - с. Сейменъ, Силиврийско.
Колищърков - Прилѣпъ.
Кокудов - с. Устово, Ахърчелебийско.
Колков - Ен.-Вардаръ.
Колозов - Ен.-Вардаръ.
Копанов - с. Спатово, Демирхисарско.
Копелев - с. Търново, Узункюприйско.
Кордев - с. Лешко, Горноджумайско.
Кравов - с. Г.Броди, Сѣрско...."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Антон Попстоилов Ников (1869-1928, София) е виден български историк, фолклорист и етнограф, академик на Българската академия на науките. Дългогодишен учител в Македония и Одринска Тракия - бил е директор на Битолската българска класическа гимназия, Солунската българска девическа гимназия, Одринската българска мъжка гимназия, Серското българско педагогическо училище, Солунската българска мъжка гимназия и Солунската българска търговската гимназия, както и е бил главен училищен инспектор в Цариград към Българската екзархия. По време на Първата световна война между 1915 и 1918 год. е етнограф към Втора българска армия и обикаля освободените градове Охрид, Скопие, Велес, Крива паланка, Серско и Драмско в издирване на исторически и етнографски паметници. Член-учредител е на Македонския научен институт в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1602 пъти.