Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Чрез Господина Саул за Изет ефенди и Хикмет ефенди в гр. Солун", Солун, 1904 година
Апостол Петков от с. Боймица, Ениджевардарско, Егейска Македония - "Чрез Господина Саул за Изет ефенди и Хикмет ефенди в гр. Солун", Солун, 1904 година


Увеличи
Описание

"Господине Агенте,
При настоящето си имамъ честь да Ви приложа прѣписъ отъ едно писмо, което войводата Апостолъ Петковъ е отправилъ въ послѣдно врѣме чрѣзъ Саулъ Молиано, тукашни милионери евреи, до бейоветѣ Изетъ ефенди и Хикметъ Ефенди. Оригинала на това писмо ми донесе вчера управляющий Италианското генерално консулство Г-нъ Фабри, комуто било дадено отъ самия Хикметъ ефенди, почетенъ драгоманинъ на тукашното Италианско консулство...."
"въ гр. Солунъ 11-ий Септември 1904 г.
Селянитѣ отъ вашитѣ чифлици Липарино и Свѣти Георги, нѣма минута да не се оплакватъ отъ поставенитѣ субашии и пѫдари арнаути. Това, което последнитѣ вършатъ съ населението и обноскитѣ имъ сѫ вечъ непоносими и гласатъ на това бѣдно население е така отчаянъ щото незнаятъ кой пѫтъ да хванатъ. Биха се оплакали вамъ, но прѣдвидъ заплашванията на пѫдаритѣ и субашиитѣ тѣ нѣмѣятъ и всичко понасятъ съ търпение до момента на отмъщението. Надали вамъ сѫ извѣстни тѣзи мѫки на вашитѣ раяти. И защо да се оплачатъ вамъ, когато тѣхнитѣ жалби оставатъ гласъ въпиющъ въ пустинѣ. Тѣзи тѣхни оплаквания сѫ дошли до нашитѣ уши и като защитници на населението вземаме смѣлостьта да отправимъ настоящето ни до васъ и да ви помолимъ щото часъ по-скоро да изпѫдите отъ чифлицитѣ ви субашиитѣ и пѫдаритѣ, като ги заместитѣ съ християни. Това ако не се направи въ растояние на десеть дни, трѣбва да ви е извѣстно, че ний ще ги изпѫдимъ, като ги накажемъ съ смърть и ще подложимъ конацитѣ въ чифлицитѣ ви под огънъ. Ще искаме още да освободите населението отъ несправедливите грабежи на пѫдаритѣ и субашиитѣ..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Апостол Петков Терзиев (1869-1911) е изтъкнат български революционер и войвода на ВМОРО. Името на Апостол става легендарно сред македонските българи и войводата е наречен с любов - Ениджевардарското слънце и е възпят приживе в десетки народни песни.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1955 пъти.