Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македонският въпрос е напълно самостоен", публикувано във в. "Македонска Трибуна", брой 453, Indianapolis, USA, 1935 година
Иван Михайлов от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Македонският въпрос е напълно самостоен", публикувано във в. "Македонска Трибуна", брой 453, Indianapolis, USA, 1935 година


Увеличи
Описание

"Македонскиятъ въпросъ ще бѫде жизненъ и съ най-много шансове за справедливото му уреждане, ако бѫде подържанъ откритъ отъ самитѣ македонци.
Всѣко старание на официална България да изземва отъ рѫцетѣ на македонскитѣ българи този въпросъ ще обезсилва гранитнитѣ позиции на българската нация въ Македония. Тия старания на официална България ще дадатъ поводъ на мнозина да гледатъ на македонската кауза като на изкуствено построение...Самородната борба на македонскитѣ българи за запазване на българското му име е най-красноречивиятъ доводъ за българското право. Нека не допускаме да се хвърлятъ съмнения върху самородния характер на борбата, върху старинния коренъ на българското съзнание въ Македония.
Когато защищаватъ претенциитѣ на българщината върху Македония, мнозина българи неумѣстно взематъ като пръвъ и главенъ аргументъ броя на падналитѣ български войници въ войнитѣ за освобождение. Въпрѣки безкрайната ни обичь и почить къмъ покойнитѣ български войници, ние смѣтаме, че е по-изгодно ако доводътъ за тѣхното число не се поставя на пръвъ планъ. Защото сърбитѣ и гърцитѣ веднага противопоставятъ броятъ на тѣхнитѣ убити войници, загинали сѫщо споредъ тѣхъ - за "освобождението" на Македония.
Гърцитѣ и сърбитѣ нищо не биха могли да ни противопоставятъ, обаче, когато ние изтъкваме миналото на Македония, етнографията й, съзнанието на народа, а особено борбата, която отъ 40 години насамъ тоя народъ води, а сѫщо тъй и борбитѣ му за черковна независимость. Всичкитѣ тѣзи свидетелства за българщината въ Македония сѫществуватъ отпреди войнитѣ..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Иван (Ванчо, Ванче) Михайлов Гаврилов (1896-1990, Рим, Италия) е легендарен български революционер, последният дългогодишен лидер на ВМРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2725 пъти.