Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Правилник на Четите на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация", София, 1905 година
Задгранично представителство на ВМОРО - "Правилник на Четите на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация", София, 1905 година


Увеличи
Описание

Правилникъ на Четитѣ на Вѫтрешната Македоно-Одринска Революционна Организация, Изработенъ отъ Общия Конгресъ на Организацията прѣзъ 1905 година.
"Чл. 1. Въ всѣка революционна околия съществува нелегална чета, като нераздѣлна часть отъ околийската организация. Четата се движи тайно изъ околията по нужди на Дѣлото и подъ разпорежданията на мѣстния комитетъ...
Чл.8. На четницитѣ се прѣпорѫчва: а) Скромность въ облѣклото, въздържаность въ обноскитѣ съ хората. Насилствено добиване храна, прибѣжище и подържка се забранява, освѣнъ при крайно наложителни случаи. Произволи и неприличия на четницитѣ по кѫщитѣ, съ които могатъ да компрометиратъ четата прѣдъ населението, се осѫждатъ. Четници, провинени въ пиянство и блудство, наказватъ се най-малко съ обезорѫжаване и изключване отъ организацията."


Източник: Оригинален източник на книгата - Държавна агенция "Архиви".

Автор: Задграничното представителство на ВМОРО е създадено на Солунския конгрес през 1896 г., като се установява в София и действа успоредно с ЦК на ВМОРО с цел да представя организацията пред българската общественост, българските власти и политически сили и дипломатическите представители на Великите сили. Изпълнява пропагандни, организационни и контролни функции, ръководи погранични пунктове, по които се прехвърлят оръжие, литература и чети. Пръв председател на Задграничното представителство на ВМОРО е Гоце Делчев.
За повече информация за Задграничното представителство на ВМОРО тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1948 пъти.