Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "По съграждението нова църква в градската част "Юч-Бунар" у столица София", публикувано във в. "Мир", брой 257, София, 1896 година
Андон Жостов от с. Гайтаниново, Неврокопско, Пиринска Македония - "По съграждението нова църква в градската част "Юч-Бунар" у столица София", публикувано във в. "Мир", брой 257, София, 1896 година


Увеличи
Описание

В края на XIX век българският възрожденски просветен деец и духовник отец Антоний Жостов е председател на църковното настоятелство при "Софийския Св. Никола" като заедно със свещеник Никола Д. Крапчанский ръководи събирането на дарения за изграждане на храма.
В първата подписка с дарения участват и изтъкнатият български революционер, опълченец и участник в Съединението Спиро Костов от Велес, възрожденецът и участник в църковно-националните борби на българите Атанас Поппетров от с. Либяхово, възрожденецът и общественик Петър Сарафов от с. Гайтаниново (баща на Борис и Кръстю Сарафови) и много други.
"Параклисътъ на "Софийский Св. Никола" въ град. часть "Ючь-бунарь" у ст. София, въ който ся черкува живущето въ нея градска часть Християнско население, на брой повече отъ 11,000 души, понеже е направенъ отъ старь дървенъ материялъ, който е испогнилъ вече, (което ся доказа и отъ направеното му прегледвание отъ трима специялисти Архитекти-инжинери), и ся застрашава отъ самосрутвание въ едно не далечно врѣме..та за да не остане въ единъ нечаканъ день това население безъ църква и да ся принуждава да ходи отъ 4 до 5 километра пѫтъ зиме въ студоветѣ, вѣтрищата, виелицата и дъждоветѣ, а лѣтѣ въ горѣщинитѣ и праховетѣ за черкуване и за извършвание на другитѣ си християнски нужди въ другитѣ градски църкви; то, на 26 май и 2 юний тая година по поканата отъ Църковното Настоятелство при рѣчений Параклисъ, има събрания въ училището "Св. Климентъ", на които присѫствувахѫ множество Християни, мѣжду които съ горѣщо желание и голѣмо въодушевление ся разиска обширно въпроса по въздиганието на нова църква въ речената градска частъ и ся прие едногласно: да ся пристѫпи къмъ постиганието на това свято дѣло, тъй като и Святата ни Митрополия е признала необходимостьта му."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Андон Жостов (1842-1903) е български възрожденски просветен деец и духовник. Един от основателите на софийската църква "Св. Никола" в Ючбунар. Баща на видните български офицери Константин, Димитър и Спас Жостови.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1046 пъти.