Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Политико-стопанското робство на българите в Серската околия", Солун, 1913 година
Сребрен Поппетров от с. Горно Върбени (Екши Су), Леринско, Егейска Македония - "Политико-стопанското робство на българите в Серската околия", Солун, 1913 година


Увеличи
Описание

"Сѣрската каза е малка Македония по своята дивна, прѣлѣстна и богата природа; такъва намалена Македония, въ която само добритѣ страни сѫ съчетани въ природно отношение; въ политично отношение тя е почти еднаква съ всички части на Македония, а въ стопанствено - тя е отъ най-изключителнитѣ за българитѣ въ тоя край.
Границитѣ на сѣрската каза сѫ; Отъ къмъ сѣверъ върховетѣ на Шарли планина и южнитѣ клонове на Рупелъ планина. Отъ къмъ изтокъ върховетѣ на сѣрски Боздагъ планина. Отъ къмъ югъ езерото Тахиносъ и подножията на Драмски Боздагъ. Отъ къмъ западъ подножията на Круша планина. Отъ къмъ сѣверо-западъ желѣзно-пѫтната линия (отъ Рупелски проходъ до Поройската станция). Надъ тая граница не далечъ се издига паралелно прочутата планина Бѣласица. Сѣрската каза се допира по тоя начинъ до Неврокопската, до Демирхисарската, до Кукушката, до Лагадинската, до Зѫхненската и до Драмската кази. Тя е много голѣма каза и разхвърлена въ административно отношение.
Почти всички вериги и склонове въ Шарлиискитѣ планини сѫ населени отъ българи. Само двѣ малки села има турски и едно гъркоманско (власи и българи). Цѣлото поле въ най-плодородната му часть сѫщо е населено съ българи; 5-6 села гърцки и 5-6 турски има само.
Но населява само и се труди българина въ сѣрската каза. Дали той притежава нѣщо и колко какви земи притежаватъ нѣкои селяни? Дале се е чувствувалъ и дали се чувствува у дома и свободенъ този българинъ въ тѣзи крайнини, годни за да станатъ райски?"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Сребрен Поппетров Попдимитров (1870-1950, София) е виден български революционер, общественик и политик. Член на ВМОРО от 1895 г. Български учител, училищен инспектор и директор в Струмица, Скопие, Тетово, Солун, Сяр и Одрин. Редактор на солунския вестник "Учителски глас". По време на Първата световна война е училищен инспектор в Скопско и Тетовско и е български окръжен управител в Битоля (1916-1917) и Куманово (1917-1918). Организира учредителния конгрес на Македонската политическа организация в САЩ и Канада. Депутат от Македонската парламентарна група в XXI Обикновено народно събрание (1923-1927) на Царство България. От 1928 до 1931 г. е главен инспектор на църковно-училищното дело на българите в Албания.
За повече информация за Сребрен Поппетров тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1037 пъти.