Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ни



VMRO Lion
Македония >> "Спомени за Гоце Делчев; ученик и юнкер - Кукуш - Солун - София", публикувано в "Спомени за Георги Делчев и Борис Дрангов", София, 1935 година
Стамат Стаматов от с. Дренок, Дебърско, Вардарска Македония - "Спомени за Гоце Делчев; ученик и юнкер - Кукуш - Солун - София", публикувано в "Спомени за Георги Делчев и Борис Дрангов", София, 1935 година


Увеличи
Описание

"Потомството ще иска да знае нѣщо по-подробно изъ живота на Гоце Делчѣва. Азъ, който непрекѫснато съ него бѣхъ другарь и съученикъ, пълни 6 години, въ Солунъ - въ гимназията и пансионътъ и въ София - Военното Училище, постарахъ се да напиша споменитѣ си за него. Смѣтамъ, че тия бележки ще сѫ ценни, когато единъ день, ще се пише голѣмата книга за тоя великанъ на Македонската революционна организация, която бѣ му дала името "Ахилъ".
Гоце Дѣлчев бѣше единъ отъ великанитѣ, името на когото пълни една епоха - епоха на мощенъ националенъ подемъ.
Дългъ е на сегашното поколение да познава миналото и да го предава за поука на бѫдещето. Тая връзка или тоя контактъ между разнитѣ епохи е необходимъ, защото безъ нея или него не може да се познаятъ духовнитѣ ценности на единъ народъ. Миналото е като лампа, поставено при входа на бѫдещето за да разпръсва часть отъ мрака, който го окрѫжава.
За насъ, българитѣ отъ Македония, това е важно, защото борбата не е свършена, тя продължава и ще продължава, още повече, че великитѣ дела не се вършватъ съ сила, а съ: постоянство, търпение и време."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Стамат Стаматов е български офицер, деец на македонската емиграция в България, дългогодишен председател на Дебърското благотворително братство. Съученик е на Гоце Делчев и заедно с него постъпват да учат във Военното училище в София. Автор е на "Спомени за Гоце Делчев и Борис Дрангов", "Дебърската епископия", издава и списание "Дебърски глас" (1935 - 1943).
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тук



Видяна 5613 пъти.