Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Светлосенки; разкази и скици", Видин, 1942 година
Никола Киров-Майски от Крушево, Вардарска Македония - "Светлосенки; разкази и скици", Видин, 1942 година


Увеличи
Описание

Разкази и скици на българския революционер, деец на ВМОРО и летописец на град Крушево Никола Киров Майски.
За "Мъжка" Стойна, Анушка, Ицо Карев, Баба Доля, Кола Бояджия, Коле Чавче, стрико Цветко, баба Дина, Калешко, семейство Ролеви, Ванчо Папаза, Демир Трайко, поп Христо, Петре Мукев Шендел, Димитър Георгиев Велянов, войводата Велко Марков, крушовските ученици революционери и куриери-светци.
"За Възпоменание на покойната ми съпруга Каля,
една от скѫпитѣ жертви на буйнитѣ и мразовити води на развихрения презъ месецъ мартъ 1942 година въ Видинъ Дунавъ, издадохъ настоящата ми сбирка въ даръ на българскитѣ училища въ родния ми градъ Крушово съ пожелание, щото съ прихода отъ сбирката да се основе фондъ на името на покойната за издръжка на бедни и талантливи ученички при сѫщитѣ училища.
Съ напечатването на сбирката и съ разпространението й въ героичния и брилянтентъ кѫтъ азъ съмъ доволенъ, че изпълнихъ едно горещо желание на скѫпата ми другарка, която заедно съ мене вѣрваше, че ще се задоволи една вопиеща нужда на времето и че добритѣ ни съграждани въ изнесенитѣ въ сбирката образи и лица нѣма да търсятъ личностьта, която и да е тя, а - само живия примѣръ на живитѣ мъртавци. По този начинъ всѣки читатель ще намери собственитѣ си исторически задължения и отговорности - истински залогъ за държавенъ възходъ и за свѣтло народно бѫдеще.
Видинъ, 23 май, 1942 год. - Авторътъ"


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Никола Киров Трайков-Майски (1880-1962;София) е български революционер и общественик, деец на ВМОРО. През Илинденско-Преображенското въстание Никола Киров е в Крушево и участва в обявяването и защитата на Крушевската република, а след въстанието е ръководител на Крушевския революционен комитет. Главен екзархийски учител в Емборе и Дебър. През 1911 г. в Дебър възобновява българското околийско учителско дружество "Свети Иван Бигорски", а през 1911-1912 г. е директор на училището в Ресен. След Междусъюзническата война емигрира с цялото си семейство в България и завършва право в Софийския университет. Участва в дейността на Македонската федеративна организация и на Илинденската организация.
За повече информация за Никола Киров-Майски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2785 пъти.