Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Снимка на убития при с. Русиново, Малашевско - Даме Груев (на гърба на фотографията текст за последните дни от живота на войводата)", с. Русиново, Малешевско, 23 декември 1906 година
Гаврил Атанасов от Берово, Вардарска Македония - "Снимка на убития при с. Русиново, Малашевско - Даме Груев (на гърба на фотографията текст за последните дни от живота на войводата)", с. Русиново, Малешевско, 23 декември 1906 година


Увеличи
Описание

Последната фотография на легендарния революционер, основател и идеолог на ВМОРО Даме Груев е направена малко след смъртта му на 23 декември 1906 г. от първия фотограф в Малешевско - Гаврил Атанасов Зограф.
На гърба на фотографията има текст за последните дни от живота на войводата.
"Даме Груев и (Иван) Гоце Карчов - Беровчанина и кукушкия войвода Сандо Китанов от гр. Кукуш тръгнали за Рила планина за конгреса, като по време на пътуването им, когато пристигнали в с. Русиново, Беровско (Струмишко). Там заседнали да нощуват срещу празничен ден (Св. Никола)? и където е следвало и на празника да отпочинат там в близко доверено лице Никола (на войводите) . . . но след нощуването им на сутринта рано ятака Никола . . . заедно с семейството му отишли на черква в селото, като тримата революционери останали да доспиват в къщата при затворени въшни дворни врати. Но скоро след това на сутринта, случайно се напътили за тая къща турския бирник с двама турски полицаи по събирането на данъка. Тези турски лица като притропали на външната врата тогава първи станал кукушкия войвода Сандо Китанов надникал навън през специалното малко прозорче и забелезва тримата турци от които двамата с пушки били. Тогава след това веднага се повръща влиза в спалната стая и прави съобщението на Даме Груев, че въоръжени турци тропат на външните врати и веднага стават обличат се, въоражават се и вземат решение. Сандо Китанов заема позиция на дворната ограда открива огън срещу турците и поваля двамата полицаи, а бирника побегнал покрай оградата на улицата в посока към центъра на селото Русиново. И в този момент побегват тримата в посока към връх "Петлец", като първо бегали Даме Груев и (Иван) Гоце Карчев - Беровчанина, а на около 40-50 крачки след тех подире им бегал Сандо Китанов - който охранявал горните (евентуално) от турски башибозук и войска. Обаче наскоро след излизането им от село Русиново, след тех се пуснала турска войска, полиция и башибозук, които с коне догонили революционерите, завързала се тежка престрелка помежду им, при която престрелка Сандо Китанов първо паднал убит, а (Иван) Гоце Карчов - Беровчанина паднал тежко ранен. Даме Груев продължавал боя и опитал се да даде първа помощ на Сандо Китанов, но се оказало, че е бързо починал, тогава самопревързалият се ранен - Карчев бива нарамен от Даме Груев и бягат до много удобна отбранителна позиция близо до връх "Петлец" от където продължили през деня боя с турците като на привечер Карчев починал от раните си, а Даме Груев бил принуден да се самоотрови с носещата си в себе си силна отрова, поради изгърмяването и на последния си куршум..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Гаврил Атанасов Христов (1863-1951) е виден български зограф и фотограф. Автор е на множество иконостаси, преносими икони и стенописи в Малешево и Пиянец, Кочанско, Щипско, Радовишко, Струмишко и Кюстендилско. Освен със зографството Гаврил Атанасов се занимава и с фотография и е първият фотограф в Малешево. Гаврил Атанасов - Зограф е роден в семейството на влах преселник от Крушево и майка от с. Ратево, Малешевско.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2290 пъти.