Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Зора югославянска од Радослава Разлага. Тачай и Загреб 1853", публикувано във в-к "Цареградски вестник", год. III, бр. 136, Цариград, 29 август 1853 година
Константин Петкович от Башино село, Велешко, Вардарска Македония - "Зора югославянска од Радослава Разлага. Тачай и Загреб 1853", публикувано във в-к "Цареградски вестник", год. III, бр. 136, Цариград, 29 август 1853 година


Увеличи
Описание

Константин Петкович за книгата "Зора югославянска" издадена 1853 г. в Загреб и пропагандираща дружба между славянските народи.

"Особено за нас Блъгари то е важно, що нашите западни братъе, заедно със славянската азбука, принимават и правопис близък по наша стародавна Славянщина и наша блъгарщина, и подават ни ръка за един общи книжевен всеславянски язьик."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Константин Петкович (1824-1898) е български възрожденски деец, публицист, поет и руски дипломат. Брат на Андрей и Димитър Петкович. Учи в Ришельовския лицей (1847-1852) в Одеса. Завършва славянска филология в Петербургския университет. Постъпва на работa в руското Министерство на външните работи. През 1852 г. проучва славянските ръкописи в Светогорските манастири и се запознава с Натанаил Охридски. Успява да издейства от руското Министерство на просветата 1768 учебници за българските училища. По време на пътуванията си с научна цел из Европа се запознава с В. Ханка, П.Шафарик и други слависти. Временен дописник на "Цариградски вестник" и "Журнал мин. нар. просвещения". Руски консул в Рагуза (Дубровник).
Автор на едно от първите български революционни стихотворения - "Български воин", публикувано от П. Безсонов в "Бълг.песни от сборниците на Ю.И. Венелин, Н.Д.Катранов и други българи" (1855). Превежда и пише редица книги и речници. Автор на "Зограф, българска обител на Свята гора" (1853). Оставя в ръкопис на руски език "Сватбените обичаи на македонските българи", (1850).
За повече информация за Константин Петкович тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1255 пъти.