Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Проблемата Лора Каравелова - Яворова", публикувано във в. "Литературен глас", брой 299-306, София, 1936 година
Андрей Протич от Велес, Вардарска Македония - "Проблемата Лора Каравелова - Яворова", публикувано във в. "Литературен глас", брой 299-306, София, 1936 година


Увеличи
Описание

"Проблемата Лора Каравелова вълнува българското културно общество, преди всичко защото тази жена е свързана съ живота, славата и смъртьта на най-голѣмия български поетъ отъ новото време и защото въ нея е кипѣла кръвьта на двама велики българи - чичо й Любенъ и баща й Петко Каравелови (по потекло от Македония бел. ред.).
При изучаването живота и творчеството на Яворовъ отъ последния периодъ името на Лора Каравелова се преплита съ него и много отъ извивкитѣ на поетичната му проява могатъ да се обяснятъ само съ влиянието на тази жена. Ето защо въпросътъ за изучаването на нейната духовна структура е отъ първостепенно значение не само при изследване творчеството на Яворовъ, а и за обяснение на много прояви на най-виднитѣ представители на българския културенъ животъ отъ времето между 1900 и 1914."
"...и двамата бѣхме отъ албански произходъ. Нейнитѣ прадѣди албанци сѫ били заселени въ Копривщица. Този произходъ на Лора личеше не само въ високото стройно нейно тѣло на албанка отъ високи планини, но и въ специфично албанскитѣ тънки, готови да се отлепятъ отъ зѫбитѣ и вѣнцитѣ устни и при усмивка да се издадатъ напредъ, готови за подигравка. Тия устни сѫ много характерни за нашитѣ македонци отъ Тетовско..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Андрей Протич (1875-1959;София) е виден български изкуствовед, археолог, литературен критик, публицист и белетрист. Следва философия в университетите в Хайделберг и Лайпциг и политехника в Дрезденския университет. Завършва немска филология и история на изкуството с философия през 1901 г. в Лайпциг. През 1903 г. е един от основателите на дружество "Съвременно изкуство". Началник на културно отделение в Министерството на народната просвета. Доброволец в Българската армия през Балканските войни и военен кореспондент по време на Първата световна война. Награден е с орден "За храброст". От 1920 до 1928 г. е директор на Археологическия музей в София. Член е на Българския археологически институт от 1920 г. Редовен член е на БАН и член-кореспондент на Румънската академия на науките. Един от учредителите на Македонския научен институт.
За повече информация за Андрей Протич тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3029 пъти.