Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Възпоминания", София, 1922 година
Исайя Радев Мажовски от с. Лазарополе, Реканско, Вардарска Македония - "Възпоминания", София, 1922 година


Увеличи
Описание

"Вѫзпоминанията" на Исайя Радев Мажовски" са издадени през 1922 г. от дебранина и виден български книжар Иван Кузманов Божинов.
"Евреите твѫрдят, че цар Каран бил от племето израилево и те считат цар Карана за евреин, и че славяно-бѫлгарите после сѫ се преселили в Македония и че тогава, се е вѫзцарила и Солуна девойка, която според песента е строила солунското кале през течението на цели 30 години. Знае се обаче, че славянската царица Солуна девойка е била от рода на цар Карана. От сѫщия род е бил и Филип I македонски цар, който може би и да е бил син на царица Солуна. Тѫй щото най-верното е, че Солун носи името на царица Солуна.
Според твѫрдението на един албански шейх, когато сѫ дошли славянобългарите в Македония и по бреговете на Егейското море, най-напред сѫ населили солунското и вар­дарско полета. След града Солун е бил населен и градът Филибе (сега Пловдив), който носи името на македонския цар Филип I. Тогава е била населена от славяно-бѫлгари и целата Тракия... Между Солун и Енидже-Вардар са е на­мирал градѫт Еманлия-сега малко село с 250 кѫщи, като името му е заменено с онова на Апостол. От този град Еманлия е населен Енидже-Вардар още от твѫрде старо време от славянобѫлгарите, а градѫт Еманлия по сетне на­речен Апостол след дохождането на турците е бил наречен Енидже. Всичките енидженски села сѫ разположени на бре­га на реката Бистрица, също така и воденските села са разположени на реката Бистрица. Всички тия села са чисто славянско-бѫлгарски, от които само шесте сѫ гръцки. Под селото Апостол се намират бани от старо време, даже по-стари от римските. Селото Апостол се намира на шосето Енидже. Солун отстои четири часа от Енидже. В 1873 година когато живеех в Албания обиколих тия села и македонския славяно-бѫлгарски народ не беше забравил бойната си храб­рост и в сѫюзническата Балканска война против турците в 1912 година, македонците грабнаха ножа и пушката и за­станаха рамо до рамо с своите братия бѫлгари, с надежда да се избавят от омразното турско иго, но вместо да се освободи, нещастната Македония стана робиня на сѫрби и гѫрци, особенно на последните, които заграбиха най-добрата маке­донска земя, крайбрежието на Бело море.
Дохождането на Апостол Павла в Македония
Когато дошѫл Апостол Павел в Солун и във вѫтрешността на Македония, минал през града Еманлия, всичкото население на който излезнало да посрещне апостола, а пѫк момичетата и момчетата пеяли следнята песен:
Навела се Света гора,
Над море, над море,
Не ми била Света гора,
Над море, над море,
-Току била Света Дева,
Мария, Мария.
Наточила две здравици,
Винени, винени,
Ми го канит Свети Ивана
На Йордан, на Йордан
Да го крѫстит Славна Бога
Христоса, Христоса.
Тая песен се пее на Бого­явление от невестите и момите при излизане от цѫрква. Апостол Павел като видел, че бил посрещнат радостно от славяно-бѫлгарския народ, казал не е нуждно да отида по навѫтре в Македония да проповедвам на славянския на­род словото Божие, понеже той и тъй верва в Господа Нашего..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Исайя Радев Мажовски (1852-1926) е български общественик, зограф и строител, представител на Дебърската художествена школа.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 919 пъти.