Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Днешна и утрешна България", София, 1928 година
Атанас Яранов от Кукуш, Егейска Македония - "Днешна и утрешна България", София, 1928 година


Увеличи
Описание

"Каква е днешна България, - всички знаем; страна съ безпринципно административно дѣление, съ несъвършени отъ време и съ съвсемъ разнебитени сега съобщителни срѣдства, съ недохранено и зле облечено население, съ разстроени държавни финанси, съ не добре опазено народно здраве, съ нерационална уредба на народната просвѣта, съ гладно и въ голѣмата си часть покварено чиновничество; страна, въ която хората бѣгатъ отъ селата въ градоветѣ, защото живота въ селата е лишенъ отъ всѣкакво удобство, отъ всѣкаква приятность; страна съ една дума, въ която нищо не привлича човѣка, а би могла да бѫде, поради своя умѣренъ климатъ, своето разнообразно производство, своитѣ минерални богатства, своитѣ топли води и прохладни гори и планини, една отъ най-щастливитѣ страни.
Каква трѣбва да бѫде утрешна България, какъ трѣбва тя да се уреди, за да стане една щастлива страна, - ето цельта на тая книга. Тя бѣ почната презъ месецъ февруарий тая година и писана съ огледъ на това, че възстановителниятъ заемъ, за който българското правителство правѣше постѫпки, може да ни се откаже и да бѫдемъ принудени въ всичко сами да си помогнемъ...
Ний нѣмаме претенцията, че тоя нашъ планъ е съвършенъ и пъленъ, нито дори съвсемъ оригиналенъ, въ добрата смисъль на тая дума, но се ласкаемъ съ надеждата, че той може да послужи най-малко като скица за ония наши архитекти, които сѫ повикани да доизградятъ нашата държавна сграда - нашитѣ държавни мѫже. Тѣмъ и посветяваме тая книга."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в родния град на Гоце Делчев и Христо Смирненски Кукуш Атанас Димитров Яранов (1878-1964, София) е български учен, просветен деец и революционер, член на ВМОРО. Работи като учител по история в Битолската българска гимназия и в Солунската българска гимназия. Доброволец е в Македоно-одринското опълчение на Българската армия по време на Балканската война. Преподава в Софийския университет, част е от изпълнителния комитет на Съюза на македонските емигрантски организации и е член-учредител на Македонския научен институт в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 621 пъти.