Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 5, София, 1927 година
Македонско студентско дружество "Вардар" - "Вардар - Лист на Македонското студентско д-во "Вардар", брой 5, София, 1927 година


Увеличи
Описание

Петият брой на вестник "Вардар", издание на Македонско студентско дружество "Вардар".
"Въ великата и неравна борба, която македонскиятъ народъ води въ продължение на повече отъ тридесетъ години, както въ миналото, така и сега, редомъ съ старитѣ и изпитани борци е стоялъ и македонскиятъ младежъ...
Нашитѣ врагове, сърбитѣ, слѣдъ като видѣха, че нѣма да могатъ да асимилиратъ македонскитѣ българи, които, въпрѣки нечуваната инквизиция, запазиха у себе си националното си съзнание, наивно, много наивно си помислиха, че съ своитѣ просташки и цинични похвати непрѣменно ще могатъ да прѣтопятъ младото поколѣние, но останаха излъгани горчиво. И ето днесъ, следъ деветгодишно владичество, за голѣма своя изненада, тѣ констатираха, че македонското българче, заставяно на сила да учи 9 години въ тѣхнитѣ шовинистични училища, носи въ душата си огнения духъ на своитѣ бащи и дѣди и съ една невиждана ревность и фанатична любовъ пази свещения майчинъ езикъ, народнитѣ пѣсни и традиции като най-скѫпо национално достояние. И въ лицето на тѣзи младеци, които смѣтаха, че много лесно ще могатъ да асимилиратъ, сега сърбитѣ виждатъ новитѣ борци за свободата на Македония - утрѣшнитѣ Кушевци и Весовци."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Македонското студентско дружество "Вардар" е организация на студентите в Софийския университет, бежанци от областта Македония, основана през 1920 г. В първото настоятелство влизат велешаните Любомир Весов и Илия Кушев, дойранчанинът Илия Бугарчев, щипяните Зора Здравева и Иван Михайлов (председател), прилепчаните Йордан Чкатров и Петър Колищърков, крушовчанинът Кръстьо Велянов и горнобродчанинът Стоян Карамихайлов. Дружеството развива културно-политическа и издателска дейност, като публикува много книги и брошури. Организацията поддържа контакти с Българския национален студентски съюз, с Македонския младежки съюз, с Македонския студентски съюз в чужбина и с ВМРО.
За повече информация за организацията тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2038 пъти.