Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Град Велес; Учебното дело до Революционните борби", София, 1929 година
Христо Чочков от Велес, Вардарска Македония - "Град Велес; Учебното дело до Революционните борби", София, 1929 година


Увеличи
Описание

"Настоятелството на Велешкото благотворително братство "Райко Жинзифов" въ желанието си да се събератъ всички сѫществуващи материали за написване "Историята на гр. Велесъ" назначи една комисия отъ съграждани-специалисти, на която възложи изпълнението на тази задача.
Комисията, следъ размѣна на мисли, натовари члена отъ сѫщата г. Хр. Чочковъ да извърши тази научна работа и въ резултатъ на която се явява настоящия първи свитъкъ "Учебното дѣло до революционнитѣ борби".
Вѣрваме, че той ще намѣри благоприятенъ отзвукъ всрѣдъ читающата публика, тъй като е приготвенъ съ нуждната научна вещина."
"Въ паметъ на покойния Георги Палашевъ, който съ рѫководството и сътрудничеството си при събиране и подреждане на материалитѣ по "Историята на гр. Велесъ", даде цененъ примѣръ за служба към родината." - Хр. Чочковъ.
"Велесъ, като градъ раздѣленъ по срѣдата отъ р. Вардаръ, е образувалъ отдѣлни две купчини - две голѣми поселия - махали отъ българи, които съставяли две отдѣлни български общини, съ свои черкви, монастири и училища, независими една отъ друга. Едната е на изтокъ, наречена "Бързорѣчка", а другата - на западъ, наречена "Спротивска". Всѣка община сама за себе си и на свои срѣдства се е грижила за своитѣ общински, черковни и училищни заведения отъ най-старо време, та до около 1870 година, когато се слѣха въ една община."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Христо Чочков e съветник на Велешкото благотворително братство и изследовател на историята на родния си град Велес. Работи като банков чиновник. Домът му в София се е намирал на бул. Македония 21, близо до Руски паметник.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1717 пъти.