Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Пет писма и една телеграма (закани) от дебърските разбойници Тахир Тола и Хасан Калош до Галичник (галичките кехаи и Тръпко Джинов)", Солун, 1903 година
Тахир Тола от с. Радоеща, Голо Бърдо, Дебърско, Албания - "Пет писма и една телеграма (закани) от дебърските разбойници Тахир Тола и Хасан Калош до Галичник (галичките кехаи и Тръпко Джинов)", Солун, 1903 година


Увеличи
Описание

"Господине Агенте,
Тукъ приложени, имамъ честь да Ви изпратя оригиналитѣ на една телеграма и петь писма отъ прочутитѣ дебърски разбойници Хасанъ Калошъ и Тахиръ Тола.
Тия документи, които много ясно рисуватъ свободата на дѣйствията на албанскитѣ разбойници и безнаказаността на насилията имъ върху българитѣ въ Дебърско, азъ показвахъ тукъ на г. г. Консулитѣ, на нѣкои чужденци и кореспонденти на иностранни вѣстници, и вѣрвамъ, че не ще бѫдатъ безинтересни и за Васъ.
Краткото съдържание на документитѣ, като слѣдвамъ номерацията, която имъ съмъ далъ, е слѣдующето:
1) Съ телеграмата, Хасанъ Калошъ иска отъ Шакиръ бегъ Еленовски въ Дебъръ да не поддържа сейменинъ въ с. Галичникъ сина на Мехмедъ Али, като го заплашва, че въ противенъ случай нѣма да остави селото на мира...
2) Писмо отъ Хасанъ Калошъ до всички кехаи, до всички чорбаджии и до всички жители на с. Галичник, съ което заплашва, че ако приематъ за сейменинъ Мехмедъ Алиевия синъ щѣлъ да имъ направи злини, каквито до сега не били виждали и че нито въ България можѣли да се отървятъ отъ отмъщението му. Интересното въ това писмо, между другото, е, че отговора се чака въ Жерноница, сѣдалище на Рѣкаларския каймакамин.
3) Писмо отъ Тахиръ Тола до Тръпко Джиновъ отъ с. Галичникъ, с което му съобщава, че убилъ овчара му, защото вземали за дередуджии (покровители) отъ Дебърскитѣ бегови, защото не му дали хлѣбъ единъ пѫтъ и защото се билъ научилъ, че Галичани сторили ужъ намѣрение да убиятъ него и брата му. И защото убилъ овчара, иска отъ Тръпка да му плати сто (100) лири турски...
4) Писмо отъ Тахиръ Тола, съ което обявява война на с. Галичникъ, ако не му брои триста (300) лири.
5)Писмо отъ Тахиръ Тола, съ което прѣдупрѣждава галичани, че ако не му отговорятъ въ петь дена за паритѣ, които имъ иска, ни агалари, ни сеймени можали да ги отърватъ отъ него...
6) Писмо отъ Хасанъ Калошъ, съ което се заканва на кехаитѣ отъ Галичникъ, въ случаи че взематъ за дередуджия (покровитель) сина на Мехмедъ-Али..." Княжески търговски агентъ - А. Шоповъ


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Тахир Тола е прочут албански разбойник, тероризирал Дебърско в края на XIX и началото на XX век.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1073 пъти.