Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "До редакторите на Българските вестници (Въпроса за Кумановската черква)", публикувано във в. "Юнак", брой 23/24, София, 1899 година
Борис Сарафов от с. Либяхово, Неврокопско, Пиринска Македония - "До редакторите на Българските вестници (Въпроса за Кумановската черква)", публикувано във в. "Юнак", брой 23/24, София, 1899 година


Увеличи
Описание

На 26-и август 1899 г. председателя на Върховния македонски комитет Борис Сарафов и секретаря на комитета Владислав (Славчо) Ковачев, изпращат писмо до българска преса във връзка с въпроса за Кумановската черква.
"...Ний искаме подкрѣпа за Кумановскитѣ доблѣстни синове отъ подобнитѣ тамъ български синове отъ България и Македония тукъ, а затова се иска и вашето съдѣйствие.
Комитета съ тѫга на сърдцето е гледалъ, какъ тукашнитѣ вѣстници до сега сѫ пазили гробно мълчание по всички онѣзи проявления въ народния животъ на Българитѣ въ Македония и Одринско, които проявления иматъ чистъ идеаленъ характеръ, както и по така нарѣченото "Македонско дело" тукъ. Въ България отъ години се води това дѣло, вършатъ се за подобрението му разни прѣдприятия, мѣжду които и пласиранието на "Македонския Патриотически Заемъ", а отъ вѣстницитѣ почти никакво съдѣйствие не се е дало на Комитета за постигането на трудната му задача. До колко това мълчание на вѣстницитѣ е пакостно, да не кажемъ прѣстѫпно, за общо дѣло, Кумановския въпросъ, ако вземе форма на революция, ще ни покаже това. Комитета тогава - за срамъ на Българско-Македонското общество - не ще бѫде въ състояние да даде на доблестнитѣ Кумановци оная поддържка, която тѣ иматъ право да търсятъ отъ него и неговитѣ избиратели..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Борис Петров Сарафов (1872 - 1907, София) е военен от Българската армия и войвода и ръководител на ВМОРО и ВМОК. Негов брат е големият български актьор Кръстьо Сарафов.
Посетете Уикипедия за повече информация за Борис Сарафов


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2005 пъти.