Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Уверение до г-жа Наста Павлова - народна певица (Спомен от Илинденското въстание)", София, 1941 година
Коста Христов Попето от с. Смоквица, Гевгелийско, Вардарска Македония - "Уверение до г-жа Наста Павлова - народна певица (Спомен от Илинденското въстание)", София, 1941 година


Увеличи
Описание

"Долуподписания Коста Христов Попето, гевгелийски войвода, родомъ отъ с. Смоквица, Гевгелийско, удостовѣрявамъ следното:
Презъ време на Илинденското възстание азъ и Андрей Димитровъ Докурчевъ отъ Велесъ действувахме въ Крушово. Лично азъ убихъ заптията на чешмата. После хвърлихъ бомба въ укимато. Таксидаритѣ откриха огънъ и убиха единъ крушовчанецъ. Тогава азъ запалихъ кѫщата, въ която бѣха таксидаритѣ, които изгорѣха вѫтре. Презъ време на подготовката на Илинденското възстание Наста Павлова взимаше най-живо участие. Най-самоотвержно тя помагаше при укриване на пушки и четници. По подозрение, че мѫжътъ й убилъ турчинъ лежалъ въ Битолския затворъ, а по време на възстанието турцитѣ го заклаха, както бѣгаше съ едното си момиче, което не следъ много време умре. Следъ потушаването на възстанието пакъ Наста Павлова се нае съ рискъ на живота да ни крие у дома си мене и Андрея. Заедно съ майка си Тана Горчилова тя ни преобличаше въ попски дрѣхи като попове за да ни спаси живота... И до днесъ тя не престава съ своитѣ пѣсни да манифестира българщината на македонцитѣ, като чрезъ тѣхъ поддържаше високо духа на своитѣ сънародници презъ робството. Нейнитѣ народни пѣсни по Радио София сѫ били слушали въ Македония като литургия съ сълзи на очи."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Коста Христов Попов - Попето (1862-1941) е български революционер, изтъкнат деец на ВМОРО, велешки войвода и участник в Илинденското въстание.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1764 пъти.