Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Нашата двайсет и пет годишнина", публикувано във в. "Брегалница", брой 1, София, 1923 година
Петър Завоев от Щип, Вардарска Македония - "Нашата двайсет и пет годишнина", публикувано във в. "Брегалница", брой 1, София, 1923 година


Увеличи
Описание

"Щипското Благотворително Братство въ София днесъ чествува и празднува своята 25 годишнина. Щипската колония въ София, обединена и сплотена подъ своето траурно знаме, днесъ чествува своята четвъртъ вѣковна дѣйность въ полета на благотворителностьта и дава пъленъ изразъ на своитѣ чувства и надѣжди за добри бѫднини...
Първи щипяни налучкаха пѫтя, по който трѣбваше да тръгне македонската емиграция.
Прѣзъ единъ сѫботенъ день на м. ноември 1898 год. живущитѣ въ София щипяни се събраха въ домътъ на покойния Мих. Ковачевъ на бул. "Драгоманъ" и турнаха основата на Щипското Бл. Братство. Основателитѣ на нашето братство сѫ слѣднитѣ наши съграждани: Ив. К. Цуцевъ, Арсений Костенцевъ, Димко И. Аневъ, Михаилъ А. Ковачевъ, Владимиръ Ковачевъ - сега покойници и слѣднитѣ доживѣли братствената 25 годишнина лица: Д-ръ Гърличковъ, Димитръ х. Георгиевъ, х. Михаилъ х. Костенцевъ, Петръ Казанджиевъ, Ставро Ставровъ, Александръ Рамовъ, братята Антонъ и Славко Ковачеви, К. Живковъ, Диаманди Николовъ, Григоръ Андоновъ и още 5 - 6 души наши съграждани имената на които не можаха да се узнаятъ...
За пръвъ прѣдседателъ на братството ни е билъ избранъ Ив. К. Цуцевъ, сега покойникъ. Слѣдъ щипяни, битолчани сѫ основали въ София свое братство, а слѣдъ тѣхъ прилѣпчани, охридчани и пр.
Голѣми сѫ дѣлата, извършени отъ Щипското Благотворително Братство въ областьта на благотворителностьта и само помощьта прѣзъ изтеклитѣ 25 години. Нашиятъ роденъ край е осѫденъ на неспирна борба съ врага; по-рано съ турци, сега съ сърби."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Щип Петър поп Иванов Ковачев (известен като Петър Завоев, 1880-1969, София) е български журналист, писател и изследовател. Завършва Солунската българска мъжка гимназия "Св. св. Кирил и Методий" и след това работи като журналист в София и Пловдив. През 1905 г. става един от инициаторите за образуването на Съюзът на българските журналисти в София. По време на Балканските войни е част от 12 лозенградска дружина на Македоно-одринското опълчение на Българската армия. През 1923 г. е един от основателите на Македонския научен институт в София и става председател на Щипското благотворително братство. След преврата от 09.IX.1944 г. комунистите преследват П. Завоев като изземват негови книги и го изселват в Ловеч.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1372 пъти.