Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Лични спомени за Гоце Делчев", публикувано във в. "Мир", брой 12806, София, 1943 година
Благой Димитров от с. Емборе, Кайлярско, Егейска Македония - "Лични спомени за Гоце Делчев", публикувано във в. "Мир", брой 12806, София, 1943 година


Увеличи
Описание

На 7 май 1943 г. видният български просветен деец и общественик Благой Димитров публикува във в. "Мир" неколко от своите спомени за Гоце Делчев.
"Дѣлчевъ бѣ решителенъ и смѣлъ човѣкъ...
Дѣлчевъ не познаваше що е страхъ...
Дѣлчевъ, както и Левски, бѣ голѣмъ пѣснопоецъ...
Дѣлчевъ имаше много блага душа и бѣ много привлекателно убедителенъ...
Дѣлчевъ бѣ беденъ и твърде скроменъ човѣкъ...
- Презъ учебната 97-98 год. азъ бѣхъ вече учитель при мѫжката гимназия въ София (тогава имаше само една гимназия въ София) и като живущъ въ София, азъ често дружехъ съ Дѣлчевъ и Георче Петровъ, които бѣха представители на В.М.Р.О. предъ българското правителство. Презъ зимата и то при много голѣмъ студъ, Дѣлчевъ ходеше безъ палто; предложението ми да му купя зимно палто (то не струваше тогава повече отъ 40 лева) биде, и то по много оскърбителенъ начинъ за менъ, отхвърлено (Само веднъжъ той прие единъ обѣдъ отъ менъ и вѣроятно, защото на самата маса, съ менъ се хранеше и Андрей Ляпчевъ (последния тогава не бѣ по-богатъ от Дѣлчева) и ако не бѣха съдържателитѣ (Христо и Иванъ) на гостилницата Балканъ, имаше много да гладува. Помня. че Ляпчевъ отиваше безъ зимно палто..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Благой Димитров е деец от късното Българско възраждане в Македония. Участва в Сръбско-българска война с Ученическия легион. Преподава в Солунската българска мъжка гимназия и в Софийска мъжка гимназия. Член е на Македонския научен институт в София и на Съюза на македонските емигрантски организации в България, като е председател на Емборското братство. Автор е на първата българска шахматна книга, брошурата "Шахматна логика" (1911). Умира в София през 1944 година.
Посетете Уикипедия за повече информация за Благой Димитров


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2477 пъти.