Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Нако С. Станишев", публикувано във в-к "Македония", год. I, бр. 62, София, 23 декември 1926 година
Антон Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско, Пиринска Македония - "Нако С. Станишев", публикувано във в-к "Македония", год. I, бр. 62, София, 23 декември 1926 година


Увеличи
Описание

Антон Попстоилов за видния български възрожденец и търговец от Кукуш Нако Стоянов Станишев .

"Още на млади години у Нако заговорило народностното чувство, благодарение на родния си български град Кукуш, макар и близък на град Солун, който тогава изглеждал на гръцки град с голема гръцка интелигенция и с влияние пред турската власт. Това последното важно обстоятелство, което навред по българските земи в градовете отвлекло маса българи и се погърчили, не се докоснало до Нака, напротив, то му посочвало пътя, по който да вложи силите си за своя народ. И наистина, Нако пръв в Кукуш се опълчил против гръцкия владика Антима, после против Мелетея и Якова, и против унията. В тия гонения водител бил Нако на българското население от Дойранско – Кукушката епархия не за некакви користни цели, а от обич към своя народ, за който от душа и сърдце милеел да се издигне като самостоен народ, чието славно минало му подсказвало, че ще играе важна роля в историята на Балканите."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Антон Попстоилов Ников (1869-1928, София) е виден български историк, фолклорист и етнограф, академик на Българската академия на науките. Дългогодишен учител в Македония и Одринска Тракия - бил е директор на Битолската българска класическа гимназия, Солунската българска девическа гимназия, Одринската българска мъжка гимназия, Серското българско педагогическо училище, Солунската българска мъжка гимназия и Солунската българска търговската гимназия, както и е бил главен училищен инспектор в Цариград към Българската екзархия. По време на Първата световна война между 1915 и 1918 год. е етнограф към Втора българска армия и обикаля освободените градове Охрид, Скопие, Велес, Крива паланка, Серско и Драмско в издирване на исторически и етнографски паметници. Член-учредител е на Македонския научен институт в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1235 пъти.