Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Отпразнуването празника на Св. Св. Кирил и Методий в гр. Сер", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. III, книга 4 (24), София, март 1930 година
Георги Трайчев от Прилеп, Вардарска Македония - "Отпразнуването празника на Св. Св. Кирил и Методий в гр. Сер", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. III, книга 4 (24), София, март 1930 година


Увеличи
Описание

Георги Трайчев от град Прилеп и отбелязването на празника на Св. Св. Кирил и Методий в град Сер.

"До 1903 г. гръцките фактори в града (митрополията, консулът, лекарите, интелигенцията и др.), разчитайки на своето надмощие, презрително и равнодушно гледаха на българщината. Нашето проникване и ширене в града не ги безпокоеше. След въстанието, обаче, стерснаха се. Наверно по потик от Елада, където съзреха стремеж на българите за свободна Македония."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Трайчев Гьоргимайков (1869-1945) е виден български просветен деец, историк, революционер и фотограф; колега на Даме Груев и Пере Тошев в Прилепското българско училище;
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 679 пъти.