Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Костурска Епопея I-част", Пловдив, 1941 година
Георги Константинов - Бистрицки от Костур, Егейска Македония - "Костурска Епопея I-част", Пловдив, 1941 година


Увеличи
Описание

"Измѫчва ме душевно, не ме оставя на мира мисъльта да се очертае, макаръ и най-бѣгло, Костурската епопея, която разкрива предъ цивилизования свѣтъ пламенния и величавъ националенъ духъ на компактното българско население въ крайния югозападъ на борческа Македония. Като вѣренъ синъ на героично Костурско, израсълъ въ най-златоносната му часть и пилъ от езернитѣ и Бистрицини кристални води, азъ се осмѣлихъ доколкото ми позволяватъ силитѣ, да предамъ въ стихове предилинденския периодъ и самата Илинденска епопея въ родно Костурско съ нейнитѣ последици - до пролѣтта на 1904 г. като I-часть на цѣлата величава Костурска епопея...
"Покойници-гиганти, о духове сияйни,
И живи мѫченици, вси знайни и незнайни,
Поля, гори, балкани, съсъ слава що покрихте
И Костурско до възбогъ съ дѣла възвеличихте
Въ борба съсъ зли тирани за свобода желана,
Презъ петвѣковно робство жадувана, мечтана, –
На васъ, дейци безсмъртни, смирено се покланямъ,
На васъ, борци велики, трудъ скроменъ посвещавамъ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Константинов - Бистрицки е български писател, литературен деец и филолог. Секретар е на настоятелството на Костурското благотворително братство "Надежда" в Ксанти. Сътрудник е на "Илюстрация Илинден".


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1735 пъти.