Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Гоцев лист", Пловдив, 1924 година
Пловдивско македонско благотворително дружество "Гоце Делчев" - "Гоцев лист", Пловдив, 1924 година


Увеличи
Описание

"Той познаваше изцѣло Македония. Той я прѣброди на длъжъ и ширъ и знаеше много добрѣ, че тя представлява едно географическо стопанско цѣло, което никой не може да дѣли. Той знаеше, че долината на Струма и Кавала прѣдставляватъ отъ себе си едно единно и неразривно стопанско цѣло, което подъ купола на Рила и Шаръ изгражда географическото единство на Македонската държава. Икономическото бѣдствие, в което испадна населението въ Пиринския масивъ, неговото тежнение къмъ югъ, към Бѣло-море, увлечението му въ възродената революционна организация - всичко туй е най-краснорѣчиво доказателство за историческата мисия на автономния идеалъ. Дѣлчевъ първи го разбра и първи се обяви противъ сепаратизма на официалнитѣ срѣди. Не слѣдваше ли въ случая верния инстинктъ на маситѣ, който по-късно намѣри своето краснорѣчиво оправдание въ катастрофалния завършекъ на двѣтѣ войни?
Прочее, ето защо въ нашитѣ очи Гоце минава за най-вѣрния изразителъ на освободителнитѣ тежнения на македонското плѣме и безъ да бѫде нито шовинистъ, нито социалистъ подобно на Левски и Ботева е еднакво любимъ отъ всички срѣди на емиграцията, а заедно съ това и отъ всички обществени течения на цѣлокупното българско плѣме."
"Гоцевъ Листъ" съдържа следните статии:
1) Дружество "Гоце Делчев";
2) Иван Харизанов - "Гоце Делчев";
3) Иван Кротев - "Родно огнище";
4) Димо хаджи Димов - "Той плаче";
5) Иван Кротев - "Гоце...кюмюрджия"
6) Петър Ацев - "Една среща с Гоце Делчев"
7) Биографически бележки;


Източник: Оригинален източник на книгата - Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив

Автор: Пловдивското македонско благотворително дружество "Гоце Делчев" е създадено от емигранти и бежанци от Македония в град Пловдив след Първата световна война.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1062 пъти.