Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Устав на Българо-Македонското Благотворително Дружество", София, 1881 година
Българо-Македонско Благотворително Дружество - "Устав на Българо-Македонското Благотворително Дружество", София, 1881 година


Увеличи
Описание

"Цѣльта на Българо-Македонското Благотворително Дружество е: да спомага споредъ силитѣ си въ просвѣтително отношение на бѣдни Македончета, като напр. да подьржа нѣкои си отъ тѣхъ въ Педагогически училища, а на други да спомага съ училищни потрѣбности и т.н. –......
Въ общото събрание отъ членоветѣ на Българо-Македонското Благотворително Дружество на 19-ий Юлий 1881 година за настоятелството се избрани слѣдующитѣ лица:
За предсѣдатель Г. Алексиев (от Охрид)
Подъпредсѣдатель М. Каранфилович (от Велес)
Кассиерь Юр. Урумовъ (от Велес)
Секретаръ: Д. Оклевъ (от Прилеп)
Подсекретари: Юр. Иванов (от Прилеп) и Илия Тошев (от Прилеп)."


Източник: Оригинален източник на книгата - НБКМ

Автор: Българо-македонското благотворително дружество е организация на македонските българи, основана с цел подпомагане българското население в Македония, останало под османска власт след 1878 година.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 377 пъти.