Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Спомени от хуриета", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. 3, книга 6 (26), 7 (27), 8 (28) София, май, септември, октомври, 1930 година
Георги Трайчев от Прилеп, Вардарска Македония - "Спомени от хуриета", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. 3, книга 6 (26), 7 (27), 8 (28) София, май, септември, октомври, 1930 година


Увеличи
Описание

ВМОРО деецът от град Прилеп Георги Трайчев със спомени за новия турски режим останал в историята като Хуриетът .

"Не стана по-добре за нас след новия режим, нито в административно, нито в правосъдно отношение. Наопаки, освободена страната от европейските цивилни и жандармерийски агенти и офицери, които все беха един контрол над властта, започнаха всички стари произволи, гонения, тормоз, гнет физически и икономически; а което беше най-лошото, настъпи "морален и духовен гнет", като, под етикета "отоманизиране", разбираха отнемане и оная черковно-училищна свобода, що имахме при Султана Хамида, сиреч, да се учим на турски език!
Имайки това за своя свещена цел, младотурците пуснаха в ход всички простени и непростени средства за нейното реализиране. Требваше да поразчистят страната от ония елементи, които доскоро стоеха начело на революционното дело, опасявайки се да не грабенм наново оръжието и хванем гората. Ето защо, по нареждане отгоре зачестиха убийствата над наши хора. За Прилеп, обаче, не ги задоволяваше 1 – 2 убийства, та замислиха по-широк план. Те знаеха, че Прилеп е един от първите градове в Македония, с компактна българска маса (15 000 българи и около 8000 мохамедани); знаеха, че и околията е чисто българска; от 136 села само 12 са турско-албански; те знаеха още, че Прилеп брои най-голем контингент интелигенция; а най-важното е, че през Султан Хамидовия режим Прилеп не пострада остана запазен от каква годе афера. Имайки всичко това предвид, нашите нови тирани решиха да си отмъстят сега наедро, като използуваха военното положение и създадоха Тургут пашовата обезоръжителна акция. Прав беше италианският жандармерийски офицер Луций, който на заминаване ми каза: "Хуриетът е само един фалш; вие сте горчиво измамени; по-късно ще се каете за сторената грешка..."."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Георги Трайчев Гьоргимайков (1869-1945) е виден български просветен деец, историк, революционер и фотограф; колега на Даме Груев и Пере Тошев в Прилепското българско училище;
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1112 пъти.