Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "За Независима Македония; Мемоар на македонската емиграция", публикувано във в. "Зора", брой 128, София, 8 октомври 1919 година
Панчо Дорев от с. Пътеле, Леринско, Егейска Македония - "За Независима Македония; Мемоар на македонската емиграция", публикувано във в. "Зора", брой 128, София, 8 октомври 1919 година


Увеличи
Описание

Един мемоар "За Независима Македония" изпратен от македонската емиграция и подписан от
1) Н. Тацит, член от румъно-македонската делегация в Париж, бивш генерален инспектор на влашките училища и черкви в Европейска Турция.
2) Ниенджи Заде Авни бей, търговец в Солун.
3) Сами Леви, бивш главен редактор на "Журнал де Салоник" и в. "Епоха".
4) Панче Дорев, публицист, бивш български депутат от Битоля и член в мирския съвет при Екзархията.
5)Азис Кани бей от Битоля, запасен полковник. Мемоарът е подкрепен и от Отоманската лига.
"Подавляющето мнозинство на македонското население не вижда друго рѣшение, освѣнъ създаването на една независима Македония, подъ контролата на Лигата на народитѣ, както и учрѣдяването на единъ режимъ, гарантиращъ на всички народности свободното развитие въ национално, интелектуално и социално отношение.
Ваше Високо Прѣвъзходителство, не е да не знаете, че македонскитѣ население сѫ лишени отъ всички тия правдини слѣдъ раздѣлата на тѣхната страна между Гърция и Сърбия и че тѣ беха подложени на единъ режимъ на насилие и прѣслѣдване, подобенъ примѣръ на който мѫчно може да се намѣри...
Ние повтаряме, че единственото рѣшение, отговарящо на исканията на справедливостьта и отъ характеръ да се установи миръ на Изтокъ, е да се създаде отъ Македония една независима Македония въ нейнитѣ географски граници.
Възражението, че разнитѣ народностни елементи не ще могатъ да живеятъ въ миръ и ще се ядатъ помежду си, е една незаслужена измислица на гърци и сърби, която се пуска съ цѣлъ да се продължи тѣхното владичество въ Македония. Македонцитѣ, тази интелигентна раса, на която балканскитѣ страни дължатъ своитѣ най-велики личности, съ своя винаги събуденъ духъ и съ своята култура, която въ никое отношение не е по-долна отъ тази на съюзнитѣ народи, даватъ всички гаранции, че тѣ сѫ способни да се самоуправляватъ и да помогнатъ на общия прогресъ съ миренъ и творчески трудъ.
Считаме за нужно да изтъкнемъ още, че разрѣшението на македонския въпросъ по посочения отъ насъ начинъ ще създаде едно нормално състояние на нѣщата въ Изтокъ, ще тури край на неизброимитѣ конфликти между балканскитѣ страни за владѣнието на тази страна и чрѣзъ това ще допринесе неоцѣнима заслуга на истинското дѣло на мира."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Леринско Панчо Василев Дорев (1878-1938, София) е юрист, общественик, дипломат и историк, един от първите български османисти.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 660 пъти.