Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Перва понятия за детинско употребление; когато начнат свободно да читат", Белград, 1847 година
Емануил Васкидович от Мелник, Пиринска Македония - "Перва понятия за детинско употребление; когато начнат свободно да читат", Белград, 1847 година


Увеличи
Описание

"Извѣстнω вамъ е, ω благоразꙊмна бѫлгарска юностъ! какъ еще ωтъ 1815, до 1845. моето трꙊдолюбно старанiе за Славенобѫлгарско то просвѣщенiе въ Свѣщовъ, и какъ, непрестаннω въ училище то на свѧто то Преображенiе, поꙊчавахъ нѣжнѫ тѫ юность, въ кое то и акω не сѫмь друго нѣщо направилъ... Обаче пакъ дадохъ Доволно распаленiе на нѣжно то юношество, и примѣръ на сколните мѣста и градове, кои то въ онова времѧ нито на умъ имъ дохождаше, чи безъ училища и ученiе дрꙊго нѣщо, ни е возможно, да искорени ωтъ бѣдно то отечество многодишно то невѣжство."

Източник: Оригинален източник на книгата - hristoraev.com

Автор: Емануил Васкидович (1795-1875) е български възрожденски просветител, книжовник и общественик. Основател е на първото елино-българско училище в българските земи през 1815 г. в Свищов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 545 пъти.