Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Първоначялньi познанiя за малечкьiте дечиня по наречiе по-вразумително за Македонскьiте Българьi", Цариград, 1868 година
Кузман Шапкарев от Охрид, Вардарска Македония - "Първоначялньi познанiя за малечкьiте дечиня по наречiе по-вразумително за Македонскьiте Българьi", Цариград, 1868 година


Увеличи
Описание

През 1868 година големият български възрожденец от Охрид Кузман Шапкарев под псевдонима "Един Македонец" съставя този буквар предназначен за македонските българчета. Издаден е в Цариград от българския просветен деец, книжар и книгоиздател от Ресен Андрей Анастасов.

"П. Ние кой язик говориме?
О. Ние говориме Българският язик, що е произлегъл от Славянските; за това и ние, Българите, се викаме и Славяни.
П. Дали само ние Българите сме Славяни?
О. Не; Славяни са: Русите, Поляците, Чехите, Сърбите, Словаците и Хърватите. На всите овие народи язикът им е прибер еднакъв, и всите са от една кръв, та за това и требит да се имат како братя."


"П. Що се велит народ?
От едно племе люде, кои що говорат един язик, живеат задружно и са навикнали на еднакви обичаи, се велят народ. Местото, къде що живеит един народ, е неговото отечество. Така ние Българите сме един народ, а нашето отечество се велит България."


"П. Ние в коя част на земята живеем и у коя държава?
О. Ние живеем в Европа у Турско.
П. Како се велите местото, къде що живееме?
О. Местово, къде що живеем ние, се викат Македония.
П. От каква народност са жителите в Македония?
О. Освен Турците всите прибер жители в Македония са чисти Българи; но имат и доста погърчени и друзи полупогърчени, кои що си отричат своята народност. Има и малу Власи распраснати по некой в градища или в некои села.
П. Само в Македония ли има Българи?
О. Българи населяват цела Тракия и всета собствена нареченна България; Българи имат още във Влашко, Богданско, Бесарабия, Трансилвания и по други места."


"П. Кога са се покръстили Българите?
Във времето на цар Бориса, кой на 861 год. се свъртил към Християнската вера от Българскаго първоучителя Св. Методия, брата на Св. Кирила, и в св. кръщене се нарекъл Михайл; Той после покръстил всите народ Българский; а св. Кирил и Методия заедно със св. Климента Охридски Архиепископ наредили Българо-Славянската азбука и превели св. Писание и всите църковни книги на Български язик..."


"П. Прикажи ми на късо историята на Българите от како се подчиниха под властта на Османския султан до денеска?
О. На Българите от како се подчиниха под Турската власт друго нищо не им останало освен Българската Йерархия в лицето на Охридската Архиепископия.[...] Защо славните великодушни Османски султани, от как покорили българските граждански, оставили църковни свободи; на тогашният Български Патриарх в Охрид му дали да си имат духовна власт на свойот народ исто така, како що и на Гърцките патрици. Но понеже на Гръцкото духовенство никак не му давало ръка да се имат Български Патриарх, за това почнало да гонит Българите и духовенството им непрестанно (как що и до денеска) с клевети при Турското правителство, дури най-после случило, та на 1767 год. (сир. пред 101 год.) усвоила Българската Иерархия и заменила при В. Порта Българското име с Гръцкото – "Урум милети." Но при всите противни мисли и разрушителни намерения, що имало от край Гръцкото духовенство и още имат връх Българската народност, Българският народ пак се е дочувал в сегашна Македония, Тракия и България цел и неощърбен и до денеска."


"П. Що се велит отечечество и кое е наше отечество?
О. Местото, къде що се раждат и се отхранват некой, се велит негово отечество или татковина; и така наше отечество е Македонска България."
(...)
П. А имат ли такви люде, що да се отричат от народността си?
О. Имат многу! А най-повике в наша Македонска България, що си остават своята българска народност за да се чинат Гърци или друго нещо таквите люде се имат от светът за предатели и нечестни.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Кузман Шапкарев (1834-1909, София) е виден български възрожденски книжовник, фолклорист, редовен член на Българското книжовно дружество, днес БАН (1900), роден в град Охрид.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3255 пъти.