Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "По възраждането на българите в град Сяр", публикувано в "Архив на Министерството на народното просвещение", год. II, кн. 2, София, 1910 година
Антон Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско, Пиринска Македония - "По възраждането на българите в град Сяр", публикувано в "Архив на Министерството на народното просвещение", год. II, кн. 2, София, 1910 година


Увеличи
Описание

"Откога почва нашето възраждане въ Сѣръ? Възраждането на българина въ Сѣръ почва, откакъ сърбинътъ Стефан Верковичъ (извѣстенъ въ Сѣръ подъ прѣкора Антикаджията) се настанилъ въ Сѣръ да събира археоложки и фолклорни материали между българитѣ, а именно отъ 1850 година. Азъ броя Верковича за пръвъ будитель на българитѣ въ Сѣръ и Сѣрско, защото той е билъ въ сношение съ всички по-интелигентни българи въ Сѣрския и Драмския санджаци. Неговата кѫща (запазена до днесъ) е била прибѣжище на всички онѣзи българи, които се нуждаяли отъ неговитѣ съвѣти по църковно-училищни работи. Мнозина младежи той е съвѣтвалъ да се учатъ на българска книга, на нѣкои давалъ български буквари, на други прѣподавалъ църковнославянски езикъ, – съ една рѣчъ, искрено желаелъ събуждането на българитѣ по тия мѣста. Негово Всеблагоговѣйнство икономъ Ив. Маджаровъ, сега прѣдседатель на българската църковно-училищна община въ Сѣръ, прѣзъ това врѣме билъ ученикъ въ тамошната гръцка прогимназия и запазилъ най-мили спомени за първитѣ си тайни срѣщи съ Верковича. Когато бѣхъ ученикъ въ Сѣрската гръцка прогимназия, разправя О. Маджаровъ, Верковичъ повикаше менъ и други българчета ученици въ кѫщата си и ни прѣподаваше на "Славянски" буквари. Азъ отъ него се научихъ да чета църковнославянска книга. Той ни съвѣтваше да обичаме "славянската" книга, и никога да не забравяме, че сме българи..."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Антон Попстоилов Ников (1869-1928, София) е виден български историк, фолклорист и етнограф, академик на Българската академия на науките. Дългогодишен учител в Македония и Одринска Тракия - бил е директор на Битолската българска класическа гимназия, Солунската българска девическа гимназия, Одринската българска мъжка гимназия, Серското българско педагогическо училище, Солунската българска мъжка гимназия и Солунската българска търговската гимназия, както и е бил главен училищен инспектор в Цариград към Българската екзархия. По време на Първата световна война между 1915 и 1918 год. е етнограф към Втора българска армия и обикаля освободените градове Охрид, Скопие, Велес, Крива паланка, Серско и Драмско в издирване на исторически и етнографски паметници. Член-учредител е на Македонския научен институт в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1112 пъти.