Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Спомени от Солунската българска мъжка гимназия "Св. Кирил и Методи" (Спомени на Георги Стрезов)", публикувано в сп. "Училищен преглед", кн. III, София, 1913 година
Антон Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско, Пиринска Македония - "Спомени от Солунската българска мъжка гимназия "Св. Кирил и Методи" (Спомени на Георги Стрезов)", публикувано в сп. "Училищен преглед", кн. III, София, 1913 година


Увеличи
Описание

През 1913 г. акад. Антон Попстоилов публикува спомените на изтъкнатия български историк и юрист Георги Стрезов за Солунската българска гимназия "Св. Кирил и Методий".
"Учителскиятъ съвѣтъ на Солунската българска мѫжка гимназия "св. Кирилъ и Методи" бѣше изказалъ прѣзъ ноември 1904 година едногласно желание да се отпразднува 25-годишнината отъ основаванието на първата българска гимназия въ Македония, която се падаше прѣзъ м. септември 1905 год. На българското общество за тоя юбилей се извѣсти чрѣзъ вѣстницитѣ въ края на мѣс. априлъ 1904 год. Проектираше се да се издаде юбилеенъ сборникъ, като се вмѣстятъ въ него исторически бѣлѣжки за гимназията, спомени отъ бившитѣ й възпитаници, учители, съврѣменни книжовници и др...
По политически причини юбилеятъ не можа да стане и въ началото на учебната 1906/7 год., а не презъ 1905/6 уч. год., както се мислѣло отначало. Въ гимназиалната архива бѣше се образувала голѣма папка съ свѣдѣния за тоя юбилей. За голѣма жаль, тая папка и многоцѣнната архива на тая гимназия е унищожена отъ вѣроломното гръцко войнство прѣзъ послѣдната съюзническа война. Сърдцето се свива на човѣкъ, като си помисли, какво изгубва българскиятъ народъ съ тая гимназия! Богатитѣ й кабинети, сбирки, библиотека, архива сѫ до влакно изпочупени, обрабени и изгорени на двора й отъ разбойническитѣ войски на Константин XII!"
"Въ папката за юбилея на гимназията имаше "Спомени отъ ученишкия ми животъ въ Солунската българска гимназия (1880-1886 год.) отъ Г. Стрезовъ. Авторътъ им е единъ отъ първосвършившитѣ гимназията. Отъ тѣхъ азъ притежавамъ прѣписъ. Заслужаватъ да имъ се даде гласность, защото хвърлятъ голѣма свѣтлина по историята на гимназията."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Антон Попстоилов Ников (1869-1928, София) е виден български историк, фолклорист и етнограф, академик на Българската академия на науките. Дългогодишен учител в Македония и Одринска Тракия - бил е директор на Битолската българска класическа гимназия, Солунската българска девическа гимназия, Одринската българска мъжка гимназия, Серското българско педагогическо училище, Солунската българска мъжка гимназия и Солунската българска търговската гимназия, както и е бил главен училищен инспектор в Цариград към Българската екзархия. По време на Първата световна война между 1915 и 1918 год. е етнограф към Втора българска армия и обикаля освободените градове Охрид, Скопие, Велес, Крива паланка, Серско и Драмско в издирване на исторически и етнографски паметници. Член-учредител е на Македонския научен институт в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2081 пъти.