Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Празника Св. Дух (Окръжно до председaтeля на Макед. благотвор. братство)", София, 1935 година
Съюз на македонските емигрантски организации в България - "Празника Св. Дух (Окръжно до председaтeля на Макед. благотвор. братство)", София, 1935 година


Увеличи
Описание

"Праздника Св. Духъ е опрѣделенъ за день на Македония. Тогава всички македонски синове се събиратъ, за да се преклонятъ предъ светата паметь на знайните и незнайни герои - мѫченици, които дадоха живота си за свободата на Родината. Тѣ се събиратъ още, за да прояватъ своята вѣра въ светостьта тържеството на освободителното дѣло. Това е едно напомняне на близки и далечни, на свои и на чужди, че въпрѣки всички превратности на сѫдбата, Македония е жива, вѣрва и се бори и ще победи, защото нѣма нищо по-силно отъ волята на единъ народъ да бѫде господарь на собствената си сѫдба.
Въ деньтъ на Македония македонскитѣ прокуденици даватъ обѣтъ да останатъ вѣрни на заветитѣ, завещани отъ героичното минало, завети начертани съ кръвтьта на хиляди борци. Тѣ приповтарятъ своята клетва, че съ безкористие, съ обичъ и възторгъ ще служатъ на освободителното дѣло. На тоя день македонскитѣ българи проявяватъ своето високо съзнание за дългъ и родолюбие, че оставатъ вѣрни на тѣхната единствена, неизмѣнна и света цель – свободата на Македония."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Съюзът на македонските емигрантски организации е най-многочислената и ръководна организация на македонската емиграция в България. Дружествата и са известни като македонски културно-просветни и благотворителни братства. Основната дейност на организацията в България е културна, просветна и благотворителна, а пред международната общност и Обществото на народите пропагандирането на Македонския въпрос и незачитането на човешките права на македонските българи в Югославия и Гърция. Финансова подкрепа получава от ВМРО и от членски внос, политическа - от Македонската парламентарна група в българския парламент, а на международно ниво е подкрепена от чужди политици, общественици, публицисти и учени. В един момент броят на Македонските братства в Царство България достига 210.
За повече информация за организацията тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1169 пъти.