Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Беседата на презвитер Козма против богомилите", публикувано в "Годишник на Софийския университет; Юридически факултет", Книга XVIII, София, 1923 година
Никола Благоев от с. Ракита, Кайлярско, Егейска Македония - "Беседата на презвитер Козма против богомилите", публикувано в "Годишник на Софийския университет; Юридически факултет", Книга XVIII, София, 1923 година


Увеличи
Описание

"Беседата на презвитер Козма против богомилите е най-важният оригинален бѫлгарски писмен паметник от пѫрвия период на бѫлгарската книжнина. Тя е била доста известна и разпространена в Бѫлгария и подир, неизвестно кога, но вѫв всеки случай доста рано, е била пренесена и в Русия, дето в целост се е запазила в неколко преписа в руска редакция от XV, XVI, XVII в. в.. Разни пѫк нейни части са запазени в разни литературни сборници.
Беседата на презвитер Козма има големо значение не само за бѫлгарската политическа и литературна история, но още и за историята на бѫлгарското право, защото сѫдѫржа важни известия за правното, социалното и икономичното положение на бѫлгарския народ в X в...."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Никола Благоев Попов Гошев (1868-1944) е виден български юрист, историк и политик, член на Македонския научен институт. Народен представител в XIV Обикновено народно събрание. Преподава в Юридическия факултет на Софийския университет.
За повече информация за Никола Благоев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 414 пъти.