Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Македония", брой 1, година I, Русе, 1888 година
Коста Шахов от Охрид, Вардарска Македония - "Македония", брой 1, година I, Русе, 1888 година


Увеличи
Описание

Първият брой на в. "Македония", издаван от охригянеца Коста Шахов от 1888 до 1893 г.
"Всеки вече ясно вижда: какъ въ нашата нещастна татковина – Македония, отъ день на день, става животътъ по тежъкъ и по несносенъ на нашите братия българи и въобще на всички мирни жители; били тѣ отъ коя и да е народность и религия. Какъ разни пропаганди, спомагани въ много случая отъ самитѣ власти въ Македония, бораватъ и всѣватъ исключително изъ между нашитѣ братия всѣки день раздоръ, което много пречи на народнитѣ ни стремления. Какъ тамъ всичко българско е подложено на страшни искушения и мѫки, като се преслѣдватъ: учители, ученици, даже и свѣщенници, вслѣдствие което мнозина днесь гниятъ изъ влажнитѣ зандани въ Деаръ-Бекиръ и другадѣ, а други мнозина се скитатъ изъ разни страни гладни и голи . . . . .
Най-сетне, ние македонцитѣ, макаръ и да сме едни подъ двояко и трояко робство, а други распрьснати изъ разни страни, се не трѣбва да заборавяме отечеството си и сме длъжни да работиме за подобрението на неговото положение; защото като народъ ще сме отговорни предъ нашето потомство, ако и при толкова незгодности на своя животъ преминемъ времето бездѣйственно, безъ борба за свободенъ животъ; когато виждаме, че нашитѣ господари не искатъ да се грижатъ за улекчението на нашия животъ."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Коста С. Шахов - общественик, журналист, деец на ММКД и ВМОК. Роден на 14 април 1862 г. в гр. Охрид. Завършва право в Софийския университет и работи в Русенския окръжен съвет и Русенското околийско управление, а по-късно в Апелативния съд в Русе. Коста Шахов е сред основателите на Младата македонска книжовна дружина, автор на нейния Устав и Правилник и активен сътрудник на списанието „Лоза“. Издава вестниците „Македония“ (1888-1912 с прекъсвания), „Странник“, „Глас македонски“ (1893-1898), „Борба за свободата на Македония и Одринско“, „Борба“ (1905) и други. Сред основателите е на Македонския комитет (по-късно ВМОК) през 1894 г. в София. Умира на 15 август 1917 г. в София.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1279 пъти.