Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Стоян Мълчанков", год. I, брой 9, София, 1924 година
Вестник "Двадесети юли. Македоно-одрински лист", (издание на Илинденската организация) - "Стоян Мълчанков", год. I, брой 9, София, 1924 година


Увеличи
Описание

"Роденъ въ 1875 година въ с. Скребатно, Неврокопско. Като ученикъ отъ горнитѣ класове въ Солунската реална гимназия бива посвѣтенъ въ революционната борба за свободна Македония. Понесълъ още отъ ученическата скамейка вѣрата въ свѣтлото бѫдеще на Македония, той свършва гимназията и става учитель въ родния си край, дѣто учи и възпитава дѣцата като бѫдещи борци, а народа организира и готви за борба срѣщу многовѣковния тиранъ.
...Амнистиранъ въ 1911 год. съ условие да напустне Македония, той учителствува една година въ с. Борованъ, Бѣлослатинско. Балканската война го сварва въ София, кѫдѣто сформира една чета отъ 150 души, която веднага заминава и първа прѣвзима гр. Неврокопъ и съ тая чисто македонска чета туря начало на освобождението на Македония – на който идеалъ той посвѣти своя младенчески животъ, било като организаторъ, било като мѫченикъ въ турскитѣ зандани или като революционеръ съ пушка срѣщу врага. Следъ това взима участие съ една чета отъ 300 души въ доброволческия отрядъ на Македоно-одринското опълчение. Слѣдъ общоевропейската война бива избранъ за народенъ представителъ въ 18 и 19 Обикн. Нар. Събрание. Обаче, едва почналъ да работи за културното и икономическо благосъстояние на родния си край, на 22 април 1920 година по шосето Неврокопъ - Мехомия, заминавайки за откритата вечъ камара, бива устроена засада и той бива убитъ отъ братски куршумъ..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Вестник "20 юли. Македоно-одрински лист" е издание на Илинденската организация , излизал в София от април до юли 1924 година. В него пишат ВМОРО революционерът и публицист Арсени Йовков , публицист и ранен македонист Кръсте Мисирков и др. Вестникът помества материали за положението на българите в Македония под сръбска и гръцка власт, биографии на македонски дейци, сведения от живота на емиграцията, балканска хроника и много обяви.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1347 пъти.