Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "До заведущите окръзите и околийските войводи (писма и окръжни от Тодор Александров)", публикувано в "Н. Лазарков - Спомени отпреди и след Освобождението", Дупница, 2015 година
Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "До заведущите окръзите и околийските войводи (писма и окръжни от Тодор Александров)", публикувано в "Н. Лазарков - Спомени отпреди и след Освобождението", Дупница, 2015 година


Увеличи
Описание

4 писма и 11 окръжни от Тодор Александров и ВМРО, запазени в архива на видния български летописец, общественик, кмет на Дупница и деец на Дупнишкото македоно-одринско дружество "Единство" и ВМРО – Никола Лазарков. Документите са публикувани в книгата "Спомени отпреди и след Освобождението".
"Отъ нѣколко дена се движи изъ Кочанската револ. околия измѣнника и убиецъ на войводата Симеонъ Георгиевъ изверга Стойчо Добревъ отъ Куманово съ десетина души продажници, като държавна чета за Щипския окрѫгъ. Само за 5-6 дена тѣзи звѣрове сѫ извършили грозни зулуми: въ мах. Лопенъ на село Полаки изтѣзавали жестоко сички жени и много дѣца, из пѫтя до Кочани сѫ били мливари и пазарджии, въ село Соколарци сѫ измѫчвали много селяни и посрѣдъ бѣлъ день убили първенеца Герасимъ Ангеловъ и изгорили кѫщата му.
За да не се растрои Организацията въ окрѫга и за да се отмѫсти за Симеона Георгиевъ, трѣба съ врѣме да се убие ренегата Стойчо Добревъ. За да не се прѣдизвика голема афера, най-добрѣ е убийството му да стане въ градъ, като онова на Иванъ Палйотъ въ Струмица или на засада на пѫтъ, а само въ краенъ случай въ кѫща въ нѣкоя махала или село.
Смърть на враговетѣ на Македонската свобода!"
"Има свѣдения, че нелегалнитѣ групи въ много околии се държали непристойно, правили грѣшки, неизпълнявали часовойската служба, не се подчинявали четницитѣ на заповѣдитѣ на своитѣ войводи, псували се помежду си, псували и селянитѣ, пърдели и се бъзикали, водѣли неприлични разговори, прѣзъ врѣме на движение пушили тютюнъ на открито, приказвали високо и пр. и пр.
Поканватъ се войводитѣ да научатъ своитѣ четници на редъ и дисциплина, да искатъ отъ тѣхъ да изпълняватъ правилата на приличие и да не вършатъ нищо съ което се убива духътъ у населението.
Непокорнитѣ четници да се наказватъ съ бѣлѣжка насамѣ, мъмрене прѣдъ сички другари и най-сетнѣ сѫ обезорѫжаване и изпращане задъ граница..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Тодор Александров (1881-1924) е легендарен български революционер, дългогодишен лидер и една от иконите на македонското революционно движение.
За повече информация за Тодор Александров тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1224 пъти.