Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Елен-скок, мосъ на Мала-река", публикувано в сп. "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина", Книга VIII, София, 1892 година
Марко Цепенков от Прилеп, Вардарска Македония - "Елен-скок, мосъ на Мала-река", публикувано в сп. "Сборник за Народни Умотворения, Наука и Книжнина", Книга VIII, София, 1892 година


Увеличи
Описание

Предание от Дебърско за моста наречен Елен-скок на Мала река. Записал по прилепски говор Марко Цепенков.

"... Во старо време во селото Могорче имало 77 кукьи 70-те биле бугарски, а 7-те биле арнаутски... Елено беше сетил и трештил да бега, излегол от планината... и за пакос беа го виделе 7-мина бугари Могорчани... што ме убивте, седумдесет кукьи сте бугари во селото, да би на седум останале... клетвата от елено пак и вати и солзите негои наземи не му паднаа: от 70 кукьи што беа, останаа на седум бугарскьи, а 70 се сториа арнаутцкьи и како што не напредуат бугарите, кье останат на ниена кукьа..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Прилеп (1829-1920, София) Марко Костов Цепенков е български писател и фолклорист, народен будител, борец за църковни свободи на българите от Македония.
За повече информация за Марко Цепенков тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 895 пъти.