Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Окръжно-Тайно до пунктовите началници на В.М.О.Р.О.", София, 1920 година
Вътрешна македонска революционна организация - "Окръжно-Тайно до пунктовите началници на В.М.О.Р.О.", София, 1920 година


Увеличи
Описание

Първото окръжно на възстановената от Тодор Александров Вътрешна Македонска Революционна Организация е изработено и изпратено на 11 юни 1920 г. до пунктовите началници на "В.М.О.Р.О."
"Централниятъ комитетъ на В.М.О.Р.Организация Ви съобщава, че е рѣшилъ слѣдното:
I. Цѣль на Организацията си остава, както и досега, извоюването на свободата - подъ форма на автономия или независимость на Македония, въ нейнитѣ етнографически и икономически граници.
А/ Въ Македония подъ Сръбско робство Орг. си поставя слѣдната непосрѣдствена задача: Вѫтрѣшната Мак. Револ. Орг. поради причини отъ вѫтрешенъ и политически характеръ и по тактически съображения, за сега ще съдѣйствува напълно на сички, които се борятъ вѫтрѣ по легаленъ начинъ възъ основа на законитѣ въ страната и въ съгласие съ други поробени народности въ Македония и въ др. области на Югославия - за извоюване федеративно управление въ Югославия съ Македония равноправенъ членъ въ Федерацията...
3. Название на държавата: "Федерация на сърби, хървати, словенци, българи и др."
Б/ Въ Македония подъ Гръцко робство, дѣто условията сѫ много различни и по-тежки отколкото въ Югославия, организацията ще има за главна и непосрѣдствена задача: да запази националното съзнание и име на българското население тамъ и да се намѣрятъ начини да не емигрира то (бъл. население) - да не се приложи договора за "доброволното" изселване, сключенъ между българското и гръцкото правителство, понеже и безъ това българскиятъ елементъ тамъ е значително разрѣденъ отъ 1913 г. насамъ...
Ние сме убѣдени, че зората на свободата ще изгрѣе и за нашата родина, защото борящи се потиснати народи има много, та въ борбата за тая свобода нѣма да сме сами. Отъ друга страна Организацията, черпѣйки подтикъ отъ нейното славно борческо минало, въ което сѫ загинали много хиляди борци, убѣдена е, че при новитѣ условия, нейнитѣ редове ще се сгъстятъ съ нови борци, годни за новитѣ условия, които ще запишатъ нови свѣтли страници въ нашата история..."
Окръжното е подписано от Тодор Александров и Петър Чаулев.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Вътрешната Македонска Революционна Организация (ВМРО) е най-мощната и значима национално-освободителна организация на българите в Македония , пряк наследник на организацията на македонските и тракийски българи ВМОРО (Вътрешна македоно-одринска революционна организация) .

Историята на ВМРО разказана от нейния последен лидер – Иван Михайлов;


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1345 пъти.