Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Православни църковни братства во Югозападната Русия", Москва, 1858 година
Константин Миладинов от Струга, Вардарска Македония - "Православни църковни братства во Югозападната Русия", Москва, 1858 година


Увеличи
Описание

"Недавна во български-те книжици прочитахме една статия под заглавие "Уния", коя тамо се обясняват така: "Уния е присоеденение от некоя православна църква под духовна-та власт от Римски-ят папа, без да пременит догмата си." На такво обяснение можит секой от нас да подумат: че Уния-та сосем не е опасна за православие-то и че мие не саде без никаков вред можиме да я приимиме, а и на внесение-то е во наша-та земя многостъроно да се ползоваме от сегашни-те обстоятелства. Но за да не останет на такво заблужение кои составиха в себе си таква мисъл, се решихме да преводиме книга най-полезна за нас, къде живо се опишвит се що нас интересвит во сегашни-те времена и ни приносвит полза много драга за секого Православнаго. За полза-та от тая книга се речават и добро-то име "Братства", и верно-то е изложейние, кое се состави от източници современни от обстоятелства-та."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Струга Константин Миладинов (1830 – 1862, Цариград) е прочут български поет . Заедно с брат си Димитър Миладинов издават през 1861 г. в Загреб една от най-важните книги за Българското Възраждане, сборника "Български народни песни" . Умира в Цариградски затвор заедно с брат си през 1862 година.

Биография за братя Миладинови от 1884 г. написана от техния роднина, охридския възрожденец Кузман Шапкарев
Биография за братя Миладинови от 1932 г. написана от техния роднина Иван Миладинов от Струга
Спомени за братя Миладинови от дъщерята на Димитър Миладинов, възрожденката от Струга Царевна Миладинова
Биография на братя Миладинови от 1944 г. написана от езиковеда от Струга Иван Хаджов
Писмата на братя Миладинови събрани в сборник и издадени от ВМРО революционера и историк Никола Трайков от с. Вранещица, Кичевско
Статия за братя Миладинови от "лозара" и просветен деец от Охрид Климент Карагюлев


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 727 пъти.