Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Неколко бележки върху Македонско-славянския сборник на П. Драганов", публикувано в "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга XII, София, 1895 година
Кузман Шапкарев от Охрид, Вардарска Македония - "Неколко бележки върху Македонско-славянския сборник на П. Драганов", публикувано в "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга XII, София, 1895 година


Увеличи
Описание

Големият български възрожденец от град Охрид Кузман Шапкарев с критика към "Македонско-славянскiй Сборник" на ранният македонист Петър Драганов .

"А по-важното, според мене, е онова, което по-долу се казва у г. Флорински: "П. Драганов не принадлежит ни к одной из главних борющихся в Македоний партий, ни к сербофилам, ни к болгарофилам и пр."
Според нас по-верно щеше да бъде, ако да беше казано, че Драганов принадлежи к "лукавьим сербофилам", които, за да не ударят направо в очите, приструват се от начало като непринадлежащи към ниедна страна, а просто се казват на македонците "славяни, без никаква боя (шарка)", догдето разклатят у народа убеждението му за българската му народност, подобно на западните езуити с пропагандите си в България, та после лесно да им бъде да го водят за носа на където си щат. Добре; според г. Драганова, македонците не са ни българи, ни сърби; ами що са? – Славяни, ще ни отговори. Да ни извини господство му! В Македония татулът не е по-изобилен от колкото в Бесарабия. Ние знаем, че не само македонците са славяни, ами и русите, и чехите, и сърбите, и поляците, и хърватите, и пр., но славянското им име е общо за всичките славянски народи, а всекой славянски народ отделно има си свое собствено име. Тогава на македонския славянски народ какво име ще му дадем? Македонци ли? Но това име днес не представлява вече народ, а живущите в историческа Македония, между които има: българи, турци, гърци, власи, евреи, цигани, албанци и пр., болшинството от които имат първите.
Но знаете ли какво? – Ето какво: като се докаже веднъж чрез Драгановия и Ястребовия сборник, че македонците са славяни, а не българи; а от друга страна, че тези последните не са славяни, а татари, монголи или китайци, ето че ще се пристъпи към втората крачка, да се доказва, че македонците, като особен славянски народ, немайки си особно друго име, непременно ще да са от един народ с некой от съседните славянски народи; следователно, като нема по-съседен до них славянски народ друг, освен сърбите, то, по необходимост, требва да са част от сръбския народ, т. е. македонските славяни не са друго освен чисти сърби побългарени до негде чрез екс. българска пропаганда!
Ето макиавелската сръбска политика, горещ привърженец на която е и г. П. Драганов, а не че не принадлежал "ни къ болгарофилам, ни къ сербофилам." Историческите обаче свидетелства и самото живо население в тая страна съвсем друго доказват..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Кузман Шапкарев (1834-1909, София) е виден български възрожденски книжовник, фолклорист, редовен член на Българското книжовно дружество, днес БАН (1900), роден в град Охрид.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3319 пъти.