Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "39 писма от Даме Груев, изпратени от Окръжния комитет на ВМОРО в Битоля до Околийския комитет в Охрид (из архивата на войводата Христо Узунов; събрани и дешифрирани от Ангел Узунов)", София, 1959 година
Даме Груев от с. Смилево, Битолско, Вардарска Македония - "39 писма от Даме Груев, изпратени от Окръжния комитет на ВМОРО в Битоля до Околийския комитет в Охрид (из архивата на войводата Христо Узунов; събрани и дешифрирани от Ангел Узунов)", София, 1959 година


Увеличи
Описание

"1. Дамян Груев си е служил със следните псевдоними: Кпандопулос, Йосиф Ариматейски, Бриян (Браян), Богдан Ариматейски, Йосиф Дамянско и Бриянско.
2. От как Дамян Груев е бил интерниран в Битоля (1898 г.) после когато станал учител (1898-1900 г.) и когато е бил арестуван в затвора в г. Битоля на 6 август 1900 г. до края на месец май 1902 г., когато е бил изпратен на заточение в Подрум - кале, той е бил ръководител на Битолски революционен окръг. В затвора се е срещал с ръководителите на околиите и от затвора е кореспондирал с шифър с околиите. Че действително се е срещал в затвора с разни ръководители се установява и от писмото № 25 от 22. VIII.1901 год. от Христо Узунов (Арсения Мъглата), писано в гр. Битоля (Иерусалим) до неговите другари ръководители в г. Охрид (Белград). В това писмо той им съобщава, че се е срещал с Дамета, а Даме по това време е бил в затвора от 06.VIII.1900 год. Явно е, че срещата е станала в затвора. Дамян Груев бележи в своите спомени, че и от Подрум-кале е кореспондирал.
3. Георги поп Христов в своето писмо до мен твърди, че той постоянно посещавал Д. Груев в затвора, докладвал му е за положението в окръга, изпълнявал неговите нареждания, водел редовно кореспонденцията с околиите в окръга с шифър, отговарял от негово име като използувал неговия псевдоним Йосиф Ариматейски, като в последствие псевдонима Йосиф станал и негов - на Георги п. Христов.
Разбира се това е станало след месец юлий 1900 г., когато Георги поп Христов се е преместил в Битоля, според неговото писмо...
Георги поп Христов в писмото си от 20.VII.1959 год. до мене твърди, че през годините 1900 г. (след месец юлий) и 1901 г. той е кореспондирал с него. От факта, че писмата от 1900 и 1901 г., изпратени от окр. комитет в Битоля до г. Охрид са запазени от Христо Узунов се потвърждава, че тия писма са минали през ръцете на Узунов. На 19.I.1902 год. Христо Узунов е бил арестуван от турското правителство и затова в запазените от него писма няма нито едно писмо от 1902 год. Това е моето предположение...
10.IX.1959 год. София
Дешифрирал писмата: А. Узунов"


Източник: Държавна агенция "Архиви".

Автор: Дамян (Даме) Йованов Груев (1871-1906) е български национален герой, деец на българското национално-освободителното движение в Македония и Одринско, един от основателите и идеолозите на ВМОРО.
За повече информация за Даме Груев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1903 пъти.