Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Кратка священна повестница от Ветхият и Новия Завет и Кратко Св. Оглашение (Катехизис)", Цариград, 1868 година
Кузман Шапкарев от Охрид, Вардарска Македония - "Кратка священна повестница от Ветхият и Новия Завет и Кратко Св. Оглашение (Катехизис)", Цариград, 1868 година


Увеличи
Описание

"П. Въ какво състояние се нахождало християнството въ първите времена?
О.. До третието столетие християнската вера чюдесно се разпространила по цел свет, но и на много места претърпели много гонения и пакости от Юдеите и от язичницитие.
П. До кога би християнството на такво състояние?
О. До Великаго Констандина...
П. Знаеш ли да ми кажиш кога се кърстили Българитие и другитие Славянски племена?
О. Българитие, що живеели въ Византийската Империя пред да придойдат Волжските Българи, били кърстени още от Апостолските времена; а придойдените Волжски Българи се кърстили въ втората половина от деветото столетие, и по ними после и другите Славянски племена. Българското кръщение се извършило от како се кърстил Българският цар, Борис, кой що в кръщението се нарекъл Михаил на 863 год.
П. Кои били Български Апостоли?
О. Първи Апостоли и Просветители на Българитие били Солунските два брата св. Кирил и Методий, коищо заедно с петте си ученици Охридски св. Клименда, Наума Горазда (Грозда или Еразма), Ангелария и Савва, проповедали Християнството на Българитие превели св. Писание на Българский язик и учредили Българо-християнска църква, та и затова тие двойца братя и петте им ученици се наричат Седмочисленни Български или въобще Славянски Просветители..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Кузман Шапкарев (1834-1909, София) е виден български възрожденски книжовник, фолклорист, редовен член на Българското книжовно дружество, днес БАН (1900), роден в град Охрид.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1770 пъти.