Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Писмата на Панчо Дорев до Георги Соколов - извор за търговско-стопанското и културното развитие на България в началото на XIX век", публикувано в "Известия на Държавните архиви", книга 61, София, 1991 година
Панчо Дорев от с. Пътеле, Леринско, Егейска Македония - "Писмата на Панчо Дорев до Георги Соколов - извор за търговско-стопанското и културното развитие на България в началото на XIX век", публикувано в "Известия на Държавните архиви", книга 61, София, 1991 година


Увеличи
Описание

"Първият български историк-османист, успял да проучи документите в турските архиви, е Панчо Дорев. В Централния държавен исторически архив е съхранен личен фонд на Георги Соколов - главен секретар на Министерството на търговията, промишленноста и труда по време на управлението му от Цвятко Бобошевски. В него са запазени писмата на Панчо Дорев до Георги Соколов, изпратени от Цариград, които макар и бегло, разкриват някои страни от обществено-икономическата ни история. В своите спомени Георги Соколов пише за идеята да бъде изпратен български учен, владеещ османотурски език в държавните архиви в Цариград. Така както д-р Иван Сакъзов е изпратен в Дубровнишките архиви, Панчо Дорев е избран между Стоян Тилков и Симеон Радев да замине за Цариград..."(*предговор от Стефка Петрова).
"Работя от 8.5-5 в архива, после тарашувам по книжарници (стари), купувам книги, поръчвам преписи, въобще съм в едно трескаво състояние....
Мога да се похваля с богата жетва, която надминава нашите очаквания. Всички наши въпроси от миналото столетие се нижат пред нашите очи и блесват с нова светлина...Взех си безброй бележки, снех сума преписи и главно притежавам вече в преписи ценни книжа и документи, межру които напр.: турски и сръбски аргументи за чисто българския характер на Нишко и Пиротско, първите църковни отстъпки на Патриаршията с печатите на петте патриарси и много гръцки владици, благодарствения адрес на първи общобългарски парламент за изработването на Екзархийския устав и печатите на всички участващи и на тези на Македония, акта за избирането на Екзарх Йосиф I, с печатите на трима владици и членовете на мирския съвет и народните представители в Турския парламент от Силистра, Пловдив, София, Скопие и Битоля (през Руско-турската война). Сега разглеждам източно-румелийските работи и първите години на Княжество България. Излишно е да изтъквам значението на турските архиви за нас...
Разбира се, че за Левски и Ботев се интересувах много. Но намерих само телеграмите по залавянето на Левски и ирадето за неговото обесване, което става незаконно, само въз основа на телеграмата на съда, без да прегледат съдебните книжа. Где са те?..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Леринско Панчо Василев Дорев (1878-1938, София) е юрист, общественик, дипломат и историк, един от първите български османисти.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 490 пъти.