Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Гоце Делчев", публикувано във в. "Народна Воля", брой 19, Солун, 1909 година
Вестник "Народна Воля" (Орган на Българската народна федеративна партия) - "Гоце Делчев", публикувано във в. "Народна Воля", брой 19, Солун, 1909 година


Увеличи
Описание

"...Българското население въ Македония и Одринско прѣживѣ подобенъ исторически моментъ. Поставено въ невъзможни условия на сѫществуване и развитие, то трѣбваше да се организира и да поведе борба на животъ или смърть, една крайно неравна и кървава борба. Въ тази мѫчителна и неравна борба бълг. народъ въ Македония прояви рѣдка издържливость и рѣдка упоритость, той даде крѣпки характери и герои, той даде неизброима плеада отъ скромни работници, пропити съ свѣтълъ идеализъмъ...
Този между тѣхъ, който най-добрѣ въплощаваше въ себе народнитѣ тежнения, който по лични достоинства, по своята беззавѣтна прѣданость на дѣлото, по своята енергия, умъ, по своя организаторски талантъ бѣ изтъкнатъ отъ живота като душа на движението това бѣ Гоце Дѣлчевъ. Той бѣ който желаеше и се стрѣмеше по-силно отъ всички, който виждаше по-далече и който вървеше прѣдъ всички...
Въ негово лице потомството остана да тачи памѣтьта на хиледитѣ скромни ратници за свободата, да тачи най-възвишенитѣ лични и граждански добродѣтели на една революционна епоха. И колкото повече въ миналото се отдалечава тази епоха, толкова и неговия образъ ще изпъква въ ореола на героичното и възвишеното."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: "Народна воля" е български седмичен вестник, орган на Народната федеративна партия (българска секция), излизал от началото на 1909 до юни 1910 г. в Солун, Османската империя. Печата се в Солун от Йордан П. Ярцев. Редактори са му Ангел Томов и Димитър Влахов. Вестникът защитава вижданията на лявото крило на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Вестникът се появява след сливането на вестниците „Конституционна заря“, издаван от Яне Сандански, и „Единство“ на Христо Чернопеев през януари 1909 г. по общото съгласие на двете редакции и на Централната група на Народната партия в Солун. Излиза всека събота. Редактор е Ангел Томов, а от II 6 - отговорник и редактор е Димитър Влахов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1898 пъти.