Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Гръцките претенции върху български църкви и монастири пред съда на историята", публикувано в "Църковен вестник", брой 6, София, 1928 година
Сребрен Поппетров от с. Горно Върбени (Екши Су), Леринско, Егейска Македония - "Гръцките претенции върху български църкви и монастири пред съда на историята", публикувано в "Църковен вестник", брой 6, София, 1928 година


Увеличи
Описание

"Отъ основаването на Българската Екзархия до 1912 г. спорътъ за църкви и монастири между българи и гърци бѣше много остъръ. Прѣдъ насилията на войнитѣ тоя споръ сѣкашъ бѣ спрѣлъ, за да избухне сега наново. Само че, докато въ турско врѣме претендентътъ бѣше Фенеръ, сега се явява неговиятъ двойникъ - Атина. Понеже въпросътъ се отнася за стари български църкви и монастири, то той има една историческа основа, която е необходимо да се разкрие, за да се види безосновностьта на гръцкитѣ претенции."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Сребрен Поппетров Попдимитров (1870-1950, София) е виден български революционер, общественик и политик. Член на ВМОРО от 1895 г. Български учител, училищен инспектор и директор в Струмица, Скопие, Тетово, Солун, Сяр и Одрин. Редактор на солунския вестник "Учителски глас". По време на Първата световна война е училищен инспектор в Скопско и Тетовско и е български окръжен управител в Битоля (1916-1917) и Куманово (1917-1918). Организира учредителния конгрес на Македонската политическа организация в САЩ и Канада. Депутат от Македонската парламентарна група в XXI Обикновено народно събрание (1923-1927) на Царство България. От 1928 до 1931 г. е главен инспектор на църковно-училищното дело на българите в Албания.
За повече информация за Сребрен Поппетров тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 614 пъти.